Dr Anna Iwanicka-Maciura

note /search

Wykład - cena, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Cena -cena - wartość towaru wyrażona w pieniądzach -cena jest jedynym instrumentem spośród marketingu mix, który przynosi firmie dochody. Pozostałe sa związane z ponoszeniem kosztów Funkcje cen -informacyjna -alokacyjna (przenoszenie swoich dochodów z jednego wyrobu na inne) -dochodowa (w przy...

Wykład -certyfikacja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Certyfikacja -typu (wyrobów) -systemu (systemów zarządzania) Certyfikacja wyrobów - to działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej) wykazującej, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowane wyroby sa zgodne z ...

Wykład o dystrybucji, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Dystrybucja Dystrybucja to proces związany z działaniami mających na celu dostarczenie produktów nabywcom zgodnie z ich potrzebami a więc we właściwym czasie i miejscu przy najbardziej dogodnych formach i waruknah dokonywania zakupów i po możliwie najniższych kosztach dla firmy Funkcje dystrybucji...

Egzamin, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 994

Proszę nie sugerować się odpowiedziami. Cykl życia produktu modnego charakteryzuje się brakiem fazy: nasycenia Negocjacje handlowe to instrument strategii: dystrybucji. Marchandising to marketing handlowy. Postawa skorygowana o ograniczenia ekonomiczne, techniczne i społeczne nazywa się inhibito...

Egzamin z podstaw marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1981

EGZAMIN MARKETING- GR 1 1. Podkreśl dwie najważniejsze determinanty usługi: empatia szybkość niezawodność nawracalność pewność Poszerzenie kompozycji marketingu mix w usługach o dodatkowe elementy jest rezultatem: nieuprzedmiotowiony charakter usług zróżnicowana jakość usług zróżnicowany ch...

Egzamin z podstaw marketingu, sem IV - instrumenty marketingu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1526

Egzamin gr 2 W którym z niżej wymienionych przypadków firma najpełniej zaspakaja potrzeby i pragnienia określonych klientów: kiedy zapewnia pełne pokrycie rynku kiedy dokonuje segmentacji i dopasowuje marketing mix dla każdego segmentu kiedy zapewnia zindywidualizowaną obsługę klienta kiedy kie...

Egzamin z podstaw marketingu, sem IV - Segmentacja rynku

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

Gr. 3 Strategia dywersyfikacji jest jedną z: strategicznych opcji rozwoju strategicznych konsolidacji strategii ze względu na cechy rynku i produktu 2. Czy marketing oznacza to samo co reklama? 3. Styl życia to zmienna: geograficzna demograficzna społeczno-ekonomiczna psychograficzna 4.Po...

Fazy wprowadzenia produktu na rynek - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Strategie stosowane przez przedsiebiorstwo w różnych fazach w fazie wprowadzienia produktów na rynek Poziom cen wysoki niski Nakłady / Wysokie Szybkie zbieranie Szybka na / Smietanki penetracja promocje / Niskie Wolne zbieranie Wolna śmietanki penetracja Strategia szybkiego zbierania smietan...

Wykład - interpretacja marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Interpretacja marketingu 1.marketing jako koncepcja (sposób myślenia filozofia) 2.markteing jako proces społeczny zarządczy 3.marketing jako system -kiedyś definiowano marketing jako sztukę sprzedawania produktów -pozniej jako sztukę znajdowania i otrzymwyania klientów -jeszcze pożniej markę i...

Wykład - kotler, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

P.KOTLER Konkurencyjne koncepcja prowadzenia przez organizacje działań marketingowych 1.koncepcja produkcji 2.koncepcja produktu 3.koncepcja sprzedaży 4.koncepcja marketingowa 5.koncepcja marketingu społecznego Koncepcja produkcji według tej koncepcji nabywcy będą faworyzować te produkty któ...