Wykład - cena, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - cena, sem IV - strona 1 Wykład - cena, sem IV - strona 2 Wykład - cena, sem IV - strona 3

Fragment notatki:

Cena
-cena - wartość towaru wyrażona w pieniądzach
-cena jest jedynym instrumentem spośród marketingu mix, który przynosi firmie dochody. Pozostałe sa związane z ponoszeniem kosztów
Funkcje cen
-informacyjna
-alokacyjna (przenoszenie swoich dochodów z jednego wyrobu na inne)
-dochodowa (w przypadku zmniejszenia się cen
Proces wyznaczania ceny finalnej
-wybór celów polityki cenowej
-wyznaczanie wielkości popytu
-oszacowanie kosztów
-analiza cen konkurencji
-wybór metody wyznaczania ceny
-ustalanie ceny finalnej
Etap 1 Wybór celów polityki cenowej
Przy wyznaczaniu cen przedsiebiorstwo może się kierować następującymi celami:
-przetrwanie- kiedy firma na nadwyżki zdolności produkcyjnych, kłopoty ze sprzedażą czy z agresywną konkurencją: cena jednak powinna pokrywać koszty zmienne i część kosztów stałych (inaczej firmie grozi bankructwo)
-maksymalne bieżące zyski- ustalanie ceny na takim poziomie, aby gwarantowały jak największe zyski
-maksymalny bieżący przychód
Etap 2 Wyznacznik wielkości popytu
popyt wyznacza maksymalny poziom cen istnieje ścisła zależność między ceną a popytem na rynku tzw. prawo popytu, które mówi, że jeśli cena rośnie to popyt maleje i odwrotnie. Są wyjątki od tego prawa np paradoks Veblena dotyczący dóbr prestiżowych, kiedy to wzrost cen powoduje wzrost popytu.
Nabywcy sa mniej wrażliwi na cenę jeżeli
-produkt jest unikalny
-nie znaja substytutów
-nie mogą porównać jakości produktów występujących na rynku
-jeżeli niski udział wydatków na produkt w dochodach
-produkt jest symbolem jakości prestiżu
-nie mogą magazynować produkt
Elastyczność cenowa popytu Polityka cen zorientowanych na popyt opiera sie na elastyczności cenowej popytu
to miara wrażliwości nabywców na zmianę ceny wyrażona stosunkiem względnej ilości nabywanego dobra do względniej zmiany jego ceny.
delta q delta p
Ep= ----------- i --------------
g zero p zero
delta q=q-qzero
delta p= p - p zero
Etap 3 oszacowanie kosztów
-koszty wyznaczają minimalny poziom ceny
-aby produkt przynosił zyski cena powinna pokrywać koszty produkcji, koszty dystrybucji i promocji oraz gwarantować odpowiedni zwrot z inwestycji
-w celu wyznaczenia ceny metodą kosztową należy ustalić wszystkie koszty produktu. o ile ustalenie kosztów zmiennych jest dość łatwe, to problem powstaje z rozliczenia kosztów stałych na różne asortymenty. ponieważ podział tych wspólnych kosztów wpływa na poziom cen, metoda ich rozdzielenia jest bardzo ważna


(…)

… przez sklep o dobrej lokalizacji, lub zmiana cen w celu przyciągnięcia klientów)
-przepisy prawne (np. ustawa monopolowa)
-polityka celna
-ograniczenia stwarzane przez dyrekcje
Różnicowanie cen
to ustalanie cen na różnych poziomach które moga odbywać sie na różnych etapach w zależności od:
-typu nabywcy
-czasu i warunków płynności
-wielkości lub wartości jednorazowych zakupów
-wielkości lub wartości zakupów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz