Dr Anna Gołba - strona 8

średniowiecze - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

1000 lat średniowiecza: między dogmatem a dialektyczną pasją V w. n.e. (upadek Cesarstwa Rzymskiego), XV w. (renesans). Patrystyka, czyli okres Ojców Kościoła (V-VIII w.) i scholastyka (do ok. 1500 r.). Próba połączenia platonizmu i arystotelizmu z chrześcijaństwem (racjonalizacja wiary i pytanie...

Arystoteles - dyscypliny teoretyczne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Arystoteles 384-322 przed Chr Filozof „z tego świata” Następca Platona Twórca syntezy wiedzy (jego dzieło to encyklopedia filozofii i nauk szczegółowych) Pierwszy wielki biolog Mistrz racjonalnej myśli „Porządniś, który chciał zaprowadzić ład wśród pojęć” (J. Gaarder) „Nauczyciel tych, którzy ...

Epoka hellenistyczna - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Epoka hellenistyczna W starożytnym Hyde Parku Cynicy - żyć na marginesie Sceptycy - uwolnić się od niepokoju oceny Stoicy - patrzeć z Boskiego dystansu Epikurejczycy - nie bać się życia i śmierci Cynicy - Antystenes i Diogenes Cynik - gr. kynikos - ozn. „jak pies”. „Nie zasłaniaj mi słońca”,...

Epoki, pojęcia, filozofowie przyrody - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Epoki rozwoju filozofii są paralelne z podziałem w innych dziedzinach kultury Epoka starożytna: VII/VI w. p.n.e. - poł. VIII w. n.e. Epoka średniowieczna: poł. VIII w. - poł. XV w. Epoka nowożytna: XVI w. - XIX w. Epoka współczesna: lata 30. XIX w. - lata 70. XX w. Epoka posmodernistyczna, pows...

Platon - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 917

Platon 427-347 przed Chr. Najsławniejszy uczeń Sokratesa Filozof idei Uważał, że aby wyjaśnić świat fizyczny, należy odwołać się do świata metafizycznego, pozafizycznego. Usiłował uchwycić rzeczywistość wieczną i niezmienną, tym samym wyznaczył program, który późniejsi filozofowie próbowali reali...

Renesans, odrodzenie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Epoka renesansu: między 2 poł. XIV a końcem XVI w. Odrodzenie, czyli odnowienie starożytnego ideału wykształcenia, które ma rozwijać wolnego człowieka. Powrót do pierwotnej wielkości człowieka. Humanizm - studia nad „tym, co ludzkie” Jako że Bóg pojmowany jest przez myślicieli renesansu jako Najw...

Filozofowanie na rynku - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Filozofowanie na rynku: Ateny, 450 r. przed Chr. Narodziny demokracji, a wraz z nią nowego kierunku w filozofii Człowiek i jego miejsce w społeczeństwie, jego mowa i działanie, ludzka wspólnota i uprawomocnienie władzy politycznej - w centrum zainteresowania filozofii. Pierwsze sygnały takiego zwr...

Sokrates - omówinie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

SOKRATES (470-399 przed Chr.) Poszukiwacz prawdy Mistrz w stawianiu wnikliwych pytań i prowadzeniu rozmowy Ojciec etyki Ten, który wiedział, czego nie wiedział W przeciwieństwie do sofistów uważał, że istnieją normy uniwersalne i bezwarunko...

Tales, Pitagoras, Heraklit, Parmenides, Demokryt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

Tales z Miletu - „wszystko pełne jest bogów” Twórca najstarszej szkoły filozoficznej - szkoły milezyjskiej (przełom VII i VI w. p.n.e.), do której należeli również Anaksymander i Anak...