Dr Anna Gołba - strona 7

Hellenizm-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Epoka hellenistyczna W starożytnym Hyde Parku • Cynicy – żyć na marginesie • Sceptycy – uwolnić się od niepokoju oceny • Stoicy – patrzeć z Boskiego dystansu • Epikurejczycy – nie bać się życia i śmierci Cynicy – Antystenes i Diogenes • ...

Kierkegaard-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1309

Søren Kierkegaard (1813-1855) • Sokrates z Kopenhagi • Ojciec egzystencjalizmu • Jeden z najważniejszych filozofów chrześcijaństwa • Zaciekły polemista • Jego filozofia jest realizacją nakazu delfijskiej wyroczni: „Poznaj samego ...

Morus-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Epoka renesansu: między 2 poł. XIV a końcem XVI w. Odrodzenie, czyli odnowienie starożytnego ideału wykształcenia, które ma rozwijać wolnego człowieka. Powrót do pierwotnej wielkości człowieka. Humanizm – studia nad „tym, co ludzkie” • Jako że Bóg pojmowany jest przez myślicieli renesansu ...

Oświecenie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 910

Wiek XVIII – wiek oświecenia, wiek rozumu. „Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem – tak oto brzmi hasło oświecenia” (I. Kant). „Epoka filozofów”, którzy chcą przekształcać świat 4 główne pojęcia określające Oświecenie: 1. Rozum – istotna cecha człowieka i zdolność ust...

Platon-opracowanie - Parmenides

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1316

Platon 427-347 przed Chr. • Najsławniejszy uczeń Sokratesa • Filozof idei • Uważał, że aby wyjaśnić świat fizyczny, należy odwołać się do świata metafizycznego, pozafizycznego. • Usiłował uchwycić rzeczywistość wieczną i niezmienną, tym samym wyznaczył program, który późniejsi filozofowie...

Pragmatyzm-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1547

Amerykańscy pragmatyści: Charles S. Peirce, William James, John Dewey Twórcą terminu „pragmatyzm” był Peirce • Prawda jest działaniem, każdy sąd, który rości sobie pretensje do prawdziwości, musi mieć konsekwencje praktyczne. Potrzeba,...

Racjonalizm-empiryzm-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom” (Szekspir) „Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk” (Księga Daniela) • 1605-20, Wielkie ustanowienie ...

Racjonalizm-Kartezjusz-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom” (Szekspir) „Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk” (Księga Daniela) • 1605-20, Wielkie ustanowienie ...

Sokrates-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Epoki rozwoju filozofii są paralelne z podziałem w innych dziedzinach kultury • Epoka starożytna: VII/VI w. p.n.e. – poł. VIII w. n.e. • Epoka średniowieczna: poł. VIII w. – poł. XV w. • Epoka nowożytna: XVI w. – XIX w. • Epoka współczesna: lata 30. XIX w. – lata 70. XX w. • Epoka posmo...

Wittgenstein-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) • Najwybitniejsza postać filozofii analitycznej, bijąca rekordy popularności, którą zawdzięcza nie tylko swojej filozofii, ale również nieprzeciętnej osobowości. Poświęcono mu około 6 tysięcy artykułów i książek, ponadto biografie (np. Ray Monk, L.Wittgenstein...