Akustyka i teoria sygnałów

note /search

Konwersja AC CA-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Konwersja AC CA Definicje i model matematyczny próbkowania Proces dyskretyzacji: ● próbkowanie w czasie ● kwantowanie wartości ● kodowanie Próbkowanie Pobieranie z sygnału ciągłego próbek w określonych odstępach czasu ● ● F s= 1 ...

Przestrzenie wektorów, baza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Przestrzenie wektorów, baza Aproksymacja/reprezentacja sygnału w przestrzeni – kombinacja liniowa – – Liniowa aproksymacji/kombinacja wektorów bazy co to znaczy liniowa? Defi...

Systemy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Systemy System liniowy: - główna zaleta proporcjonalność x(n) y(n) h(n) Jeżeli x 1 n  y 1 n  i x 2  n y 2 n to: a x 1 nb x 2 n a y 1 nb y 2 n Przykłady systemów liniowych: −1 x  n 2 y n=3 x n2 x n−5 y n= Przykłady systemów nieliniowych y n=2 x n ...

Akustyka i teoria sygnałów - Zadania cz. II

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 378

Zadania z Teorii Sygnałów, 24-25 X 2013 Zadanie 1 Proszę rozwinąć w trygonometryczny szereg Fouriera sygnały: a) x(t) = cos(at) dla −π ...

Zadania z teorii sygnałów cz. III

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Zadania z Teorii Sygnałów, 7-8 XI 2013 Zadanie 1 Falownik generuje prąd zmienny, przybliżając przebieg sinusoidalny przebiegiem trójkątnym o częstotliwości 50 Hz. Jaką część energii przesył...

Zadania z teorii sygnałów cz. IV

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1099

Zadania z Teorii Sygnałów, 21-22 XI 2013 t Zadanie 1 Wyznaczyć transformatę Fouriera impulsu prostokątnego X0 T . Proszę wyznaczyć także widmo tego sygnału. Proszę narysować wykresy przedstawiające widmo amplitudowe i fazowe tego sygnału. Zadanie 2 Wyznaczyć transformatę Fouriera sygnału Sa2 da...

Zadania z teorii sygnałów cz. V

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Zadania z Teorii Sygnałów, 28-29 XI 2013 Zadanie 1 Proszę pokazać, że jeżeli x(t) ⇔ X(ω), to dx dt ∗ 1 πt ⇔ ωX(ω). Zadanie 2 Proszę udowodnić tożsamość lim an W →∞ sinW t = δ(t) πt (1) Zadanie 3 Proszę, korzystając z twierdzenia Rayleigha, udowodnić, że: ∞ dt (t2 + a2 ) (t2 + ...

Zadania z teorii sygnałów cz. VI

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 588

Zadania z Teorii Sygnałów, 5-6 XII 2013 Zadanie 1 Proszę wyznaczyć i zbadać odpowiedź skokową 1W (t) idealnego filtru dolnoprzepustowego o transmitancji H(ω) = 2W (ω) na skok jednostkowy x(t) = 1(t). Sygnał wejściowy narasta od zera do jedności w nieskończenie krótkim czasie. Skokowa zmiana

Zadania z teorii sygnałów cz. VII

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Zadania z Teorii Sygnałów, 19-20 XII 2013 Zadanie 1 Analizie poddano dwa sygnały zmodulowane amplitudowo, opisane wzorami: • φ1 (t) = (2 + E1 cosωm t)cosω0 t, • φ2 (t) = E2 cosωm tcosω0 t. Należy wyznaczyć takie wartości wielkości E1 i E2 aby uzyskać maksymalną dopuszczalną modulację w przypad...

Akustyka i teoria sygnałów - Zadania cz. I

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

Zadania z Teorii Sygnałów, 17-18 X 2013 Zadanie 1 Proszę obliczyć wartość średnią i energię sygnałów: a) a ∧ ( t−b ) c b) x(t) = X0 cosω0 t t ( π/ω0 ) (Impuls kosinusoidalny) Zadanie 2 Proszę wyznaczyć rozwinięcie impulsu trójkątnego t − 0.5 0.5 x(t) = ∧ (1) w ortogonalny szereg Walsha....