Uniwersytet Warszawski - strona 727

UE w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 651

UE W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO KONCEPCJA I EWOLUCJA EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY wstęp: Wydarzenia lat `90tych XX wieku, czyli np. transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zjednoczenie Niemiec, czy też rozpad Związku Radzieckiego...

Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

XIV Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego 1. USA a instytucjonalizacja partnerstwa transatlantyckiego w ramach NATO 2. USA a instytucjonalny wymiar współpracy politycznej i gospodarczej z UE 3. Rola i znaczenie USA dla bezpieczeństwa europejskiego po 11.09.2001 ...

Ekonomia-egzamin pytania 2010r

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Egzamin pytania Ekonomia 2010r. EUROPEISTYKA DZIENNE 1.Inwestycje brutto, to inwestycje przed opodatkowaniem. P/F 2. W czasie ostatniego kryzysu najbardziej PKB spadło w USA. P/F 3. Wojewodztwa sciany wschodniej w Polsce maja mniejsze bezrobocie niz zachodnie. P/F 4. Ninja- biedni, niewyplacalni P/...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

EKONOMIA, I ROK EUROPEISTYKA WDiNP. 2004/05 made by cindirella I. WPROWADZIENIE DO EKONOMII Definicje: Ekonomia jest nauką i procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami, czyli prawa ekonomiczne. Ekonomia opisuje sposoby zachowania się ludzi w ...

Alokacja zasobów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Ekonomia ćwiczenia. 21.02.11 Ekonomia: • ogół procesów gospodarczych • nauka mówiąca o tym jak społeczeństwo gospodaruje (Co? Jak? Dla kogo?) • nauka badająca o tym jak ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów Zasób: • naturalny (ziemia) • ludzie • technologie • kapitał Alokacja – roz...

Bezrobocie-opracowanie - Zjawisko społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi deklarujących chęć podjęcia pracy i będących zdolnymi do jej podjęcia nie odnajduje możliwości zatrudnienia. Innymi słowy, jest to stan rynku wykazujący wyższość podaży zasobów realnej siły roboczej nad popytem na nie. Występuj...

Program wykładów z ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

dr. Adrianna Łukaszewicz Program wykładów z ekonomii WDiNP Kierunki: europeistyka, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe Wykład z ekonomii trwa przez dwa semestry; w sumie 60 godzin. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z teorii ekonomii, jak również z aktualn...

Przyczyny Bezrobocia- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Rafał Staśkiewicz Przyczyny Bezrobocia Chciałbym przedstawić przyczyny jednego z kluczowych społecznych problemów współczesnego kapitalizmu. Najprzejrzystszym sposobem dokonania analizy jest rozpatrzenie każdego z rodzajów bezrobocia osobno, ponieważ wiadome jest, że tak obszerne zagadnienie ni...

Przyczyny bezrobocia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Wysokie bezrobocie jest problemem zarówno ekonomicznym jak i społecznym. Ekonomiczne znaczenie bezrobocia wynika z tego, że oznacza ono marnotrawstwo cennego czasu. Jest to jednak bardzo poważny problem społeczny powodujący ogromne cierpienia bezrobotnych pracowników, próbujących utrzymać się ze zmn...

Ekonomia-Sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

EKONOMIA Program ćwiczeń (30 godz.) dla studentów I roku Europeistyki rok akademicki 2010/2011 Prowadząca: mgr Sylwia Para; dyżur: piątek 20.00 s. 405 Żurawia 4 e-mail: sylwiapara@gmail.com Warunek zaliczenia ćwiczeń: Kartkówki 50 punktów...