Bezrobocie-opracowanie - Zjawisko społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie-opracowanie - Zjawisko społeczne - strona 1 Bezrobocie-opracowanie - Zjawisko społeczne - strona 2

Fragment notatki:

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi deklarujących chęć podjęcia pracy i będących zdolnymi do jej podjęcia nie odnajduje możliwości zatrudnienia. Innymi słowy, jest to stan rynku wykazujący wyższość podaży zasobów realnej siły roboczej nad popytem na nie. Występują różne kryteria podziału bezrobocia.
Podział tradycyjny: Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne) - wiąże się z tym, że gospodarka światowa przeżywa fazy recesji i koniunktury. Pogląd ten został opracowany przez Johna Keynesa. Okres recesji wiąże się ze spadkiem popytu na dobra i usługi, co powoduje spadek produkcji przedsiębiorstw, a to z kolei spadek zapotrzebowania na pracę. Okres koniunktury jest oczywiście odwróceniem tego procesu, co powoduje faktyczne zahamowanie bezrobocia.
Bezrobocie strukturalne - jest wynikiem niewłaściwego dopasowania struktur podaży pracy i popytu na nią. Jest często związane z przemianami technologicznymi. Jeśli pojawia się nowe, wydajniejsze rozwiązanie technologiczne, to pracownicy zatrudnieni przy starym rozwiązaniu mogą zostać zwolnieni, stając się bezrobotnymi do czasu znalezienia innego miejsca zatrudnienia. Bezrobocie strukturalne jest szczególnie niebezpieczne dla gospodarki, ponieważ ma charakter masowy i trwały Bezrobocie frykcyjne - spowodowane jest m.in. zmianą miejsca zamieszkania lub poszukiwaniem. Ma charakter permanentny (zawsze występuje na rynku pracy), trwa średnio ok. 3 miesięcy i jest związane bardziej z pojęciem pełnego zatrudnienia, niż z bezrobociem
Bezrobocie sezonowe - bezrobocie związane z nadejściem niekorzystnych warunków dla danego zawodu, zmuszających pracowników i przedsiębiorców do zaprzestania produkcji dóbr i usług. Przykładem może być nadejście zimy i niemożność uprawy roli.
Podział ze względu na czas trwania
Krótkookresowe - do 3 miesięcy
Średniookresowe - do 1 roku
Długotrwałe (chroniczne) - powyżej 1 roku Podział ze względu na jawność
Bezrobocie ukryte - zwiększenie ilości pracowników nie produkuje zwiększenia ilości produkcji Bezrobocie jawne - wyliczane na podstawie niepracujących deklarujących swoją sytuację w Urzędach Pracy. Nie jest tożsame z faktycznym poziomem bezrobocia. Inny podział
Bezrobocie dobrowolne - dana osoba świadomie rezygnuje z chęci podjęcia pracy, ponieważ otrzymywany przez nią zasiłek jest dla niej wystarczająco zadowalający
Bezrobocie przymusowe (keynesowskie) - niemożność znalezienia pracy pomimo chęci i podejmowania działań ku temu. Jego wielkość występuje ponad poziomem bezrobocia naturalnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz