Alokacja zasobów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alokacja zasobów-opracowanie - strona 1 Alokacja zasobów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ekonomia ćwiczenia. 21.02.11
Ekonomia:
• ogół procesów gospodarczych
• nauka mówiąca o tym jak społeczeństwo gospodaruje (Co? Jak? Dla kogo?)
• nauka badająca o tym jak ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów
Zasób:
• naturalny (ziemia)
• ludzie
• technologie
• kapitał
Alokacja – rozmieszczenie lub podział zasobów do innych przydziałów.
Potrzeba – brak czegoś
Pragnienie – potrzeba skierowana na określon obiekt
Cechy potrzeb:
• ilościowo nieograniczone
• nieustannie się zdradzają
• uwarunkowane społecznie
• ograniczone w swojej pojemności
Dobro – rzecz służąca do zaspokajania potrzeb ludzkich
Usługa – czynność służąca do zaspokajania ludzkich potrzeb
Podział dóbr:
• ekonomiczne (ograniczone ilościowo, społeczny proces produkcji)
• wolne (nieograniczone ilościowo, brak społecznego procesu produkcji)


konsumpcyjne
produkcyjne


komplementarne
substytucyjne
Produkt – dobro uzyskiwane wskutek własnej działalności produkcyjnej
Barter – umowa bezgotówkowa, towar za towar
Rzadkość – ograniczona dostępność usługi. Przy cenie równej 0 popyt na nią przewyższa podaż.
Koszt alternatywny – wartość zamierzonej działalności na którą się decydujemy. Dwie pożądane
wartości, rezygnujemy z jednej na rzecz drugiej.
Mikroekonomia – zajmuje się najniższymi podmiotami gospodarczymi (gospodarstwa domowe,
przedsiębiorstwa)
Makroekonomia – gospodarka jako całość
Ekonomia pozytywna – odpowiada na pytanie jak jest jest. Jak gospodarka działa, podaje fakty.
Ekonomia normatywna – pokazuje jak powinno być, ocenia.
Funkcje ekonomii:
• poznawcza – dostarcza wiedzy o tym co się dzieje
• aplikacyjna – ustalenia zapobiegające kryzysowi
Krzywa możliwości produkcyjnej – graficzna ilustracja możliwości produkcyjnych,
przedstawiająca wszystkie możliwe kombinacje ilościowe dwóch dóbr. Jednak mogą być
wytwarzane przez ten sam zespół czynników produkcji przy maksymalnym wykorzystaniu tych
czynników.
Pod krzywą wartości nieefektywne, ponad krzywą wartości nieosiągalne.
Ceteris Paribus – stałość pozostałych elementów.
(DOTĄD KARTKÓWKA!!)
Rynek –
• miejsce spotkań handlowych
• całokształt transakcji kupna sprzedaży
• proces w warunkach którego ustala się zasady kupna sprzedaży
Podział:
• dóbr i usług
• czynników produkcji
lokalne
regionalne
międzynarodowe
światowe


nabywców
sprzedawców


homogeniczny (jeden produkt)
heterogeniczny (zróżnicowane produkty)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz