Opracowanie zagadnień z ekonomii - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z ekonomii - ćwiczenia - strona 1 Opracowanie zagadnień z ekonomii - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:


Ekonomia ćwiczenia. 21.02.11 Ekonomia : • ogół procesów gospodarczych • nauka mówiąca o tym jak społeczeństwo gospodaruje (Co? Jak? Dla kogo?) • nauka badająca o tym jak ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów Zasób : • naturalny (ziemia) • ludzie • technologie • kapitał Alokacja  – rozmieszczenie lub podział zasobów do innych przydziałów. Potrzeba  – brak czegoś Pragnienie  – potrzeba skierowana na określon obiekt Cechy potrzeb : • ilościowo nieograniczone • nieustannie się zdradzają • uwarunkowane społecznie • ograniczone w swojej pojemności Dobro  – rzecz służąca do zaspokajania potrzeb ludzkich Usługa  – czynność służąca do zaspokajania ludzkich potrzeb Podział dóbr : • ekonomiczne (ograniczone ilościowo, społeczny proces produkcji) • wolne (nieograniczone ilościowo, brak społecznego procesu produkcji) • konsumpcyjne • produkcyjne • komplementarne • substytucyjne Produkt  – dobro uzyskiwane wskutek własnej działalności produkcyjnej Barter  – umowa bezgotówkowa, towar za towar Rzadkość  – ograniczona dostępność usługi. Przy cenie równej 0 popyt na nią przewyższa podaż. Koszt alternatywny  – wartość zamierzonej działalności na którą się decydujemy. Dwie pożądane  wartości, rezygnujemy z jednej na rzecz drugiej. Mikroekonomia  – zajmuje się najniższymi podmiotami gospodarczymi (gospodarstwa domowe,  przedsiębiorstwa) Makroekonomia  – gospodarka jako całość Ekonomia pozytywna  – odpowiada na pytanie jak jest jest. Jak gospodarka działa, podaje fakty. Ekonomia normatywna  – pokazuje jak powinno być, ocenia. Funkcje ekonomii : • poznawcza – dostarcza wiedzy o tym co się dzieje  • aplikacyjna – ustalenia zapobiegające kryzysowi Krzywa możliwości produkcyjnej  – graficzna ilustracja możliwości produkcyjnych,  przedstawiająca wszystkie możliwe kombinacje ilościowe dwóch dóbr. Jednak mogą być  wytwarzane przez ten sam zespół czynników produkcji przy maksymalnym wykorzystaniu tych  czynników. Pod krzywą wartości nieefektywne, ponad krzywą wartości nieosiągalne. Ceteris Paribus  – stałość pozostałych elementów. (DOTĄD KARTKÓWKA!!) Rynek  –  • miejsce spotkań handlowych • całokształt transakcji kupna sprzedaży • proces w warunkach którego ustala się zasady kupna sprzedaży Podział : • dóbr i usług • czynników produkcji • lokalne • regionalne • międzynarodowe • światowe • nabywców • sprzedawców • homogeniczny (jeden produkt) • heterogeniczny (zróżnicowane produkty)  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz