Uniwersytet Warszawski - strona 726

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 805

Administracja publiczna w procesie integracji europejskiej Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej? Społeczny rodowód administracji wynika z kilku podstawowych przesłanek. Przede wszystkim ze wspólnotowego charakteru stosunków miedzy ludźmi (ukształtowanie się społeczeństwa jako ...

Administracja publiczna-opracowanie pytań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1036

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- OPRACOWANE PYTANIA DO EGZAMINU 1. Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej? W państwie demokratycznym administracja jest sługą społeczeństwa. Służy ona społeczeństwu, a w obrębie samorządu- odpowiednim społecznościom, przede wszystkim jako aparat wykona...

Administracja publiczna-opracowanie - Postępowanie administracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzia...

Skrypt z administracji - Integracja europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 658

Administracja publiczna w procesie integracji europejskiej Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej? Społeczny rodowód administracji wynika z kilku podstawowych przesłanek. Przede wszystkim ze wspólnotowego charakteru stosunków miedzy ludźmi (ukształtowanie się społeczeństwa jako ...

Antropologia-wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kulturowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1834

Antropologia 19.11.2010 r. Obrzędowość Słowiańska skupia się wokół przesileń. Jesień, w związku pracami gospodarskimi, zrównanie jesienne było przesunięte na początek listopada, wtedy były jeszcze dobra pogoda. Po zrównaniu nie wolno było już nic robić w polu. W zrównaniu i przesileniu mamy kontak...

Bezpieczeństwo europejskie-program konwersatorium 2010-2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

Prof. dr hab. Ryszard Zięba Jean Monnet Chair dyżur: czwartek, godz. 16.30-18.00 e-mail: rzieba@uw.edu.pl Program konwersatorium Bezpieczeństwo Europejskie II rok Wieczorowe Studium Europeistyki Rok akademicki 2010/2011 1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego - Tradycyjne ujęcie...

Rola Polski w europejskiej polityce bezpieczeństwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805

Rola Polski w europejskiej polityce bezpieczeństwa Europeistyka WDiNP UW Bezpieczeństwo europejskie I. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO – Natalia Matuszak Po 1989 roku Polska znalazła się w trudnej sytuacji zarówno politycznej, gospodarczej jak i militarnej. Po rozpadzie

Bezpieczeństwo europejskie-notatki z zajęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

Def. Bezpieczeństwo to stan, w którym nie ma zagrożeń. Dzielimy na międzynarodowe (zewnętrzne) i wewnętrzne. Po II wś bezpieczeństwo zewnętrzne stało się domeną organizacji międzynarodowych i jest gwarantowane przez tworzone prze...

Bezpieczeństwo europejskie-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Pytania: Dlaczego rząd Wielkiej Brytanii przyjął aktywną politykę w sprawę rewolucji arabskich i interwencji w Libii ? - czynnik humanitarny - czynnik prestiżu - potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego -osłabienie w...

Reformy zapoczątkowane w latach 70 w Chinach-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Reformy zapoczątkowane w latach 70. XX wieku spowodowały, że na przestrzeni ostatnich dekad Chiny wyłoniły się jako silne państwo z coraz większym zakresem wpływów i oddziaływania na wspólnotę międzynarodową, stając się niezwykle znaczącym graczem w systemie gospodarki światowej - zauważmy, w jak du...