Uniwersytet Warszawski - strona 725

Polityka jako zawód i powołanie-Max Weber

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 294
Wyświetleń: 749

POLITYKA JAKO ZAWÓD I POWOŁANIE Max Weber Co rozumie przez politykę? POLITYKA - szerokie pojęcie obejmujące każdy rodzaj samodzielnej działalności kierowniczej. Kierowanie lub wywieranie wpływu na kierowanie związkiem politycznym, czyli w dobie współczesnej- państwem; - dążenie do udziału we wła...

Geneza prawa człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Referat o Prawach Człowieka . Justyna Kuraś gr I wieczorowa Genezę praw człowieka można dopatrywać się w: * Dekalogu, w elementach wiary judaistycznej, później chrześcijańskiej, które mówią o równości ludzi w oczach Boga; * w kodeksie Ham...

Reżim demokratyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

Reżim demokratyczny Pojęcie reżimu politycznego reżimem politycznym przyjęło się nazywać ogół metod, jakimi posługuje się władza państwowa w stosunkach z ludnością, a także zasady jakimi się ona kieruje w tych stosunkach Definicja demokracji demokracja - z greckiego „rządy ludu” (demos - lud, kr...

Reżimy niedemokratyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1176

Reżimy niedemokratyczne Pojęcie autorytaryzmu termin „autorytaryzm” pochodzi od łacińskiego słowa auctoritas, oznaczającego władzę, a także powagę moralną; w państwie autorytarnym organy władzy państwowej uznają się za nadrzędne wobec obywat...

Systemy polityczne-referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1526

Izabela Górska I rok europeistyki wieczorowej Grupa I KONSPEKT Temat referatu: SYSTEMY POLITYCZNE Wyjaśnienie pojęcia „system polityczny” Trzy koncepcje systemów politycznych: Koncepcja systemowo- funkcjonalna Koncepcja strukturalno- inst...

Autorytaryzm i totalitarizm-referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1540

Kuropatwa Arkadiusz Europeistyka, WDiNP, niestacjonarne, grupa I POJĘCIE AUTORYTARYZMU I TOTALITARYZMU. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, PRZYKŁADY, RÓŻNICE. Autorytaryzm - system rządów bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na armii. Szczególnie rozpowszechnion...

Totalitaryzm i autorytaryzm wg Linza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2023

Totalitaryzm i autorytaryzm (wg Juana Linza) System totalitarny Na samym wstępie swojej pracy Linz uwzględnia dyskusje, jakie toczyły się wokół definicji totalitaryzmu. Przedstawia definicję Carla Friedricha: „Istnieje sześć czynników, któr...

Trzy państwa wg Webera-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

TRZY TYPY PAŃSTWA (wg Webera) PAŃSTWO CHARYZMATYCZNE: Władza opiera się na charyzmie (charyzma to przypisanie jednostce wyjątkowych zdolności do wykonywania pewnych czynności) Jest związkiem bazującym na przymusie dobrowolnym Podstawą panowania jest to, że komuś przekazujemy charyzmę W tym kraj...

Administracja publiczna - Administracja państwowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1575

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- OPRACOWANE PYTANIA DO EGZAMINU 1. Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej? W państwie demokratycznym administracja jest sługą społeczeństwa. Służy ona społeczeństwu, a w obrębie samorządu- odpowiednim społecznościom, przede wszystkim jako aparat wykona...

Administracja Publiczna-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1246

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzia...