Uniwersytet Warszawski - strona 714

Wykład - korelacje kwantowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

KORELACJE KWANTOWE Korelacje klasyczne i kwantowe Zgodnie z teorią statystyki matematycznej współczynnik korelacji definiujemy jako Zgodnie z teorią statystyki matematycznej współczynnik korelacji definiujemy jako corr(x, y) = cov(x, y) , σx σy (1) gdzie x i y są zmiennymi losowymi o macie...

Wykład - kryptografia kwantowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Kryptografia kwantowa 2011 Wstęp Wykład ten stanowi wprowadzenie do kryptografii kwantowej. Wykład ten stanowi wprowadzenie do kryptografii kwantowej. Kryptografia kwantowa jest bardzo obszerną i szybko rozwijającą się dziedziną obliczeń kwantowych, która doczekała się już pierwszych zastosowań....

Wykład - kubity

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

KUBITY Wykład ten poświęcony będzie dokładniejszemu omówieniu własności kubitów. Kubit pojedynczy Przypominam definicję pojedynczego kubitu. Przypominam definicję pojedynczego kubitu. Rozważamy dwa wybrane (ortonormalne) stany kwantowe u...

Wykład - kwantowe bramki logiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

KWANTOWE BRAMKI LOGICZNE Wprowadzenie Wykład ten poświęcony jest dokładniejszemu omówieniu własności kwantowych bramek logicznych (kwantowych operacji logicznych). Podstawowymi elementami komputera klasycznego są obwody elektryczne, które zawierają przewody (druty) i bramki logiczne. Podst...

Wykład - mechanika kwantowa w języku operatorów gęstości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

MECHANIKA KWANTOWA W JĘZYKU OPERATORÓW GĘSTOŚCI Wprowadzenie operatora gęstości Układ kwantowy może być opisany za pomocą operatorów i wektorów stanu w przestrzeni Hilberta lub za pomocą operatora gęstości. Układ kwantowy może by...

Wykład - postulaty w języku wektorów stanu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ W JĘZYKU WEKTORÓW STANU Przestrzeń Hilberta Do opisu stanów kwantowych używamy przestrzeni Hilberta. Do opisu stanów kwantowych używamy przestrzeni Hilberta. Przestrzenią Hilberta H nazywamy przestrzeń we...

Inicjacja transkrypcji

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BIAŁKA WIĄŻĄCE/INICJACJA TRANSKRYPCJI Rozdział 11 Budowa kompleksu inicjującego transkrypcję. Transkrypton jest początkowym produktem ekspresji genomu, jest to zbiór cząsteczek RNA pozostałych po transkrypcji tych genów kodujących białka, w których zawarta informacja genetyczna jest potrzebna komó...

Teorie integracji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Sroka
 • Integracja europejska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1295

Teorie integracji europejskiej Europa Ojczyzn  - jedna z wizji  Unii Europejskiej , zakładająca związki gospodarcze przy zachowaniu odrębności politycznej zjednoczonych krajów. Wyróżniającą cechą tej koncepcji był nacisk na poszanowanie suwerenności państw i rozwój  współpracy międzyrządowej , a ...

Historia komputera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Gawrycki
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE SPECIAL THANKS TO OLGA BOGDAN I NATALIA MATUSZAK ZA NOTATKI HISTORIA KOMPUTERA Rajmund Lullus - zapisał w traktacie filozoficznym, że trzeba stworzyć logicznie myślącą maszynę, która miałaby udowodnić istnienie Boga Leonardo da Vinci - podjął próbę konstrukcji maszyny l...