Teorie integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie integracji europejskiej - strona 1 Teorie integracji europejskiej - strona 2 Teorie integracji europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


Teorie integracji europejskiej Europa Ojczyzn  - jedna z wizji  Unii Europejskiej , zakładająca związki gospodarcze przy zachowaniu odrębności politycznej zjednoczonych krajów. Wyróżniającą cechą tej koncepcji był nacisk na poszanowanie suwerenności państw i rozwój  współpracy międzyrządowej , a nie  ponadnarodowej . Koncepcja ta rozwinięta i propagowana przez gen.  Charles'a de Gaulle'a  stoi niejako w opozycji do koncepcji federalistycznych zjednoczenia Europy. De Gaulle był przeciwnikiem federacji europejskiej, a także ściślejszej integracji politycznej państw ówczesnych  Wspólnot Europejskich .
Międzyrządowość   (intergovernmentalism) - forma interakcji pomiędzy państwami, która polega na suwerennej niezależności i jest najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy pomiędzy krajami. Znaczenie międzyrządowości wzrosła w  XX wieku , co jest odzwierciedleniem większej niezależności państw, która ze względów strategicznych i (lub) gospodarczych przeniosła się na inne sfery życia (polityczne, kulturowe, społeczne). Najczęściej spotykaną formą międzyrządowości są  układy  i  sojusze , z których najprostsze to dwubiegunowe porozumienia między państwami. Inną ważną formą jest  liga , bądź konfederacja , np.  Liga Narodów ,  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  (OECD),  Wspólnota Narodów , czy Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową ( OPEC )
Zaleta: umożliwienie państwom wspólną pracę i działanie, które nie ogranicza ich niezależności Wada: ogranicza zakres współpracy międzynarodowej do tych obrębów, w których interesy narodowe są zbieżne oraz istnieje wzajemne zaufanie, wówczas konfederacje sprowadzane są do roli klubów dyskusyjnych Neoi nstytucjonalizm   (współczesny   instytucjonalizm ) - korzeni tego kierunku upatruje się w tzw. szkole historycznej, której rozwój nastąpił w Niemczech . Czołowi przestawiciele kierunku  W. Roscher ( 1817 - 1894 )
K. Knies ( 1821 - 1898 ) G. Schmoller ( 1838 - 1917 )
M. Weber ( 1864 - 1920 ) W. Sombart ( 1863 - 1941 )
Ujęcie socjologiczne W odróżnieniu od  instytucjonalizmu , neoinstytucjonalizm zakłada, że  instytucje  są bardziej zmienne, ozwijają się, a nie powodują spowolnienia tempa zmian. Oznacza to, że współczesne  instytucje  w swoim działaniu są bardziej racjonalne.
Analiza neoinstytucjonalna w socjologii polega na analizie zachowania racjonalnych jednostek w bliskim otoczeniu i w ramach  instytucji . Jej zasady znajdują zastosowanie w szczególności w badaniu zmian społecznych. To przez zmiany instytucjonalne ma miejsce dostosowanie się człowieka do nowych wymogów. Transmisja ta odbywa się między innymi przez takie instytucje, jak  rynek ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz