Uniwersytet Warszawski - strona 711

Teoria funkcjonalna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kultura słowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

TEORIA FUNKCJONALNA (1944) Embriologia i położnictwo Funkcjonalizm zajmuje się rozpoznaniem charakteru zjawisk kulturowych, zanim zostaną poddane dalszym opracowaniom teoretycznym. Prawdziwymi funkcjonalistami byli według Malinowskiego byli: E. B Tylor (kiedy sformułował wstępną definicję religii...

Systemy i sygnały standardowe w pomiarach i automatyce - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomiary
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1897

Systemy i sygnały standardowe w pomiarach i automatyce Systemem pomiarowo - regulacyjnym - nazywa się zestaw spełniających założone funkcję i mogących ze sobą współpracować przyrządów pomiarowych i urządzeń pomocniczych, przeznaczonych do zbierania, porównywania, rejestracji i przetwarzania informac...

Żony i faworyty Jagiellonów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Średniowiecze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

ŻONY I FAWORYTY JAGIELLONÓW Niewiele brakowało, aby dynastia Jagiellonów w ogóle w Polsce nie zaistniała. Władysław Jagiełło, kiedy dzięki małżeństwu z Jadwigą zasiadał na tronie polskim, liczył już trzydzieści pięć lat, ale wywodził się z wielodzietnej rodziny i wydawało się niewiarygodne, aby ...

Życie Karola Wielkiego - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biografie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

EINHARD ŻYCIE KAROLA WIELKIEGO EDYCJA KOMPUTEROWA: WWW.ZRODLA.HISTORYCZNE.PRV.PL MAIL: HISTORIAN@Z.PL MMII ® WALAHFRID STRABO (PROLOG DO ŻYCIA KAROLA WIELKIEGO) Następujące Życie i czyny znakomitego cesarza Karola Wielkiego l napisał Einhard, mąż spośród dworzan owego czasu godzien wielkiej...

Plietniewa - Ubiór ruski XI-XV wiek - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia ubiorów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic .d o m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic .d o m w o .c C m o .d o w w...

Historia miecza - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Młody Technik Historia miecza Marzec 2001 Weszliśmy w XXI wiek, nieomal, co dzień dowiadujemy się o technicznych nowościach i coraz bardziej skomplikowanych i śmiałych technologiach. Wszystkie one mają za zadanie usprawnienie naszego życia, aby stało się ono wygodne i bezpieczne. Prawie wszyst...

Zbroje husarskie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Zbigniew Bocheński ZE STUDIÓW NAD POLSKĄ ZBROJĄ HUSARSKĄ Zagadnienie polskiej zbroi husarskiej, tak na pozór oczywiste, kryje pomimo wszystko, co juŜ na ten temat wiadomo, wiele jeszcze zagadek i niejasności. Jej geneza przedstawia się jako zjawisko dość skomplikowane, będące wynikiem oddział...

Piractwo słowiańskie na Baltyku do 1184 roku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

ARTYKU£Y MARIUSZ ¯U£AWNIK PIRACTWO S£OWIAÑSKIE NA BA£TYKU DO 1184 ROKU* WPROWADZENIE S³owianie Zachodni stosunkowo póŸno ukazali siê na arenie dziejowej Œredniowiecza. Niemniej jednak odegrali oni bardzo wa¿n¹ rolê w polityce takich pañstw jak Cesarstwo Niemieckie, Dania czy Polska. Trwaj¹ce ...

Skrzydła husarskie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

SKRZYDŁA (opracował Radosław Sikora) skrzydła.zip do pobrania JakŜe tu pisać o husarii, nie wspominając o husarskich skrzydłach? Wokół nich narosło mnóstwo pytań i kontrowersji. Historycy juŜ od XIX w. próbują z lepszym czy gorszym rezultatem dojść do tego od kiedy, jak powszechnie i jak długo...