Teoria funkcjonalna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria funkcjonalna - wykład - strona 1 Teoria funkcjonalna - wykład - strona 2 Teoria funkcjonalna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA FUNKCJONALNA (1944)
Embriologia i położnictwo
Funkcjonalizm zajmuje się rozpoznaniem charakteru zjawisk kulturowych, zanim zostaną poddane dalszym opracowaniom teoretycznym.
Prawdziwymi funkcjonalistami byli według Malinowskiego byli: E. B Tylor (kiedy sformułował wstępną definicję religii w najszerszym rozumieniu tego słowa). Robertson Smith (kiedy uznał, że aspekt socjologiczny był niezbędny do zrozumienia pierwotnej wiary). A także Sumner, Durkheim, Bucher, Hutton Webster i H. Schurtz.
2. Główne założenia funkcjonalizmu
Kultura jest instrumentalnym aparatem, dzięki któremu człowiekowi udaje się radzić z konkretnymi, określonymi problemami, które napotyka w swoim środowisku w trakcie zaspokajania potrzeb.
Jest system przedmiotów, działań i postaw, w którym każda część istnieje jako środek do celu.
Jest całością, w której rozmaite elementy są współzależne.
Te działania, postawy i przedmioty organizują się wokół ważnych i żywotnych zadań w instytucje takie jak rodzina, klan, społeczność lokalna, plemię i zorganizowane w zespoły współpracy gospodarczej, politycznej, prawnej i działalności edukacyjnej.
Z dynamicznego punktu widzenia, czyli rodzaj działania, można rozpatrywać kulturę w takich aspektach, jak wykształcenie, kontrola społeczna, gospodarka, systemy poznania, wiara i moralność, a także sposoby twórczej i artystycznej ekspresji.
Proces kulturowy zawsze dotyczy istot ludzkich, które pozostają w określonych związkach, czyli są zorganizowane, posługują się artefaktami i komunikują się ze sobą za pomocą mowy lub innego rodzaju symboli. Artefakty, zorganizowane grupy i symbolizm są trzema wymiarami procesu kulturowego, ściśle ze sobą związanymi. Materialne urządzenia kultury - każdy artefakt jest albo narzędziem albo przedmiotem bezpośredniego zastosowania, czyli należy do klasy dóbr konsumpcyjnych. W obu przypadkach zarówno warunki jak i formę przypadku określa jego zastosowanie. Forma i funkcja są powiązane. Artefakt produkuje się aby służył jako narzędzie. Żadnego elementu kultury materialnej nie można zrozumieć w odniesieniu do samej jednostki, ponieważ wszędzie tam gdzie istnieje kooperacja ma miejsce przynajmniej jeden istotny rodzaj współpracy, który polega na ciągłości tradycji.
Co jest forma a co funkcją w socjologicznych realiach: Forma socjologicznej rzeczywistości jest konkretnym rodzajem zachowania charakteryzującym wszelkie społeczne więzi. 1. Nie można przeprowadzić linii podziału pomiędzy funkcją a formą w obiektywnym przedstawieniu aspektu socjologicznego.
2.Niemożliwe jest odizolowanie materialnego aspektu społecznego zachowania lub rozwinięcie analizy społecznej całkowicie oderwanej od aspektów symbolicznych.


(…)

… jej kulturowe dokonania w kategoriach heroicznych czynów przodków.
7. Pojęcie funkcji
Stosowanie pojęcia funkcji w odniesieniu do pewnych szerokich, oddzielnych grup instytucjonalnych, przede wszystkim jako narzędzia heurystycznego.
Funkcją rodziny jest dostarczanie obywateli. Funkcją rozszerzonej rodziny rozpatruje w kategoriach lepszego wykorzystywania wspólnych zasobów, wzmocnienia kontroli prawnej…
… zawsze odpowiada pragnieniu, zespolowi motywów, ogólnych celów. Ucieleśniony jest wtradycji lub nadany tradycyjną władzą.
Życie rodzinne skupia się wokół ogniska domowego, fizycznie określa rodzaj mieszkania, zestaw urządzeń domowych, mebli, a także święte przedmioty związane z każdym magicznym bądź religijnym kultem wyznawanym przez grupę domowników
Rodzina poszerzona ma swoje zasady kompromisu między członkami wchodzącymi w jej skład, poszerzony skład osobowy, podłoże materialne w postaci przyległego obszaru, wspólne ogrodzenie, wspólne symboliczne ognisko domowe, główne i złożone mieszkania, wspólnie używane przedmioty
Statut klanu ustalony jest w mitologii wspólnego przodka i w jednostronnym nacisku na rozszerzony związek pokrewieństwa.
Samorządowe grupowanie się np. Aborygeni. Zakłada określenie prawa grupy…
… w wąskiej i zdyscyplinowanej społeczności, większego bezpieczeństwa i sprawności jednostek lokalnych
Funkcją wspólnoty klanowej jest ustanawianie nowej sieci związków przecinających grupy sąsiedzkie i dające nowe podstawy ochronie prawnej, ekonomicznej wzajemności i wykonywaniu magicznych i religijnych działań. Pozwala na szerszą wymianie dóbr i usług.
Funkcję samorządu widzę w organizacji usług
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz