Uniwersytet Warszawski - strona 710

Test z bioprocesów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Za 3 pkt 1.Opisz zasadę pomiaru i rodzaje manometrów. Przyrząd do pomiaru ciśnienia. Ze względu na wskazywane ciśnienie dzieli się je na: zwykłe pn=p-p2 i różnicowe Δp=p1-p2. Typy: Hydrostatyczne(U-rurka), sprężynowe (ze sprężyną rurkową (Bourdona), z przeponą falistą lub sprężystą, mieszkowe), dz...

Test - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

1.Wyprowadź różniczkowe równania równowagi Eulera p=f(x,y,z) -mg = -ρ g dV = -ρg dx dy dz -zmiany punktów w kierunku x,y,z. - zmiany wzdłuż krawędzi - zespół zmian równani...

Bioprocesy - test - czas opóźnienia zbiorników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Za 5 pkt 1. Wyprowadź równanie pozwalające na obliczenie czasu opróżniania zbiorników U=su U=V/τ V=sH -SdH=sudτ, u=φ√2gH, -SdH=sφ(√2gH)dτ , , gdy S=const dla całej H: , (rysunek na odwrocie) 2. Wyprowadź równanie Hagena - Poiseuille'a. U=Suśr , dU=u*ds.=u*d(πr2)=2πr*dr*u , , , -rown H-P, -spa...

B. Wiczynska - Folklor a folkloryzm - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Folkloryzm
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Folklor i folkloryzm T ermin „folklor” wprowadził do nauk humanistycznych angielski uczony William Thomas, który w 1846 roku napisał list do redakcji czasopisma „The Atheneum” z propozycją, aby „prawdziwie anglosaski wyraz złożony folklor (czyli ...

Kilka Sposobów Na Szybszy Windows XP - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Kilka sposobów na szybszy Windows XP Usługi   Pierwszą rzeczą, od której powinno się zacząć, jest wyłączenie zbędnych usług. Nie wykorzystywane zajmują tylko miejsce w pamięci, a ponadto wydłużają czas uruchamiania systemu.   W Panelu sterowania | Wydajność i konserwacja | Narzędzia administracyj...

Poradnik Sieciowy i Budowa Sieci LAN - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

PROSTA SIEĆ KOMPUTEROWA Wszystkim, czego potrzebujesz, jest tylko kabel... Elektor 3/98 Połącze­nie dwóch komputerów lub większej ich liczby ma taką zaletę, że możliwe jest wspólne korzystanie z tych samych pli­ków, drukarek, modemów, napędów dysków i ZIP-ów oraz CD-ROM-ów, Z Internetem przyszła ...

Przyspieszenie Firerfox - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Przyśpieszanie Firefoxa - porady F7 Poniżej opisuje swoje sposoby - pamiętaj że stosujesz je na własną odpowiedzialność - w razie jakichkolwiek niepowołanych i odwrotnych niż zamierzonych efektów wróć do pierwotnych ustawień - kliknij pole adresu (tam gdzie zwykle wpisujesz dany adres WWW -= patrz ...

Bronisław Malinowski - Kultura i jej przemiany - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kultura słowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 756

Bronisław Malinowski Kultura i jej przemiany Funkcjonalna teoria kultury miała wyjaśnić fenomen istnienia człowieka jako istoty wyposażonej w kulturę - mówiąc człowiek myślimy społeczeństwo i kultura, a mówiąc społeczeństwo i kultura myślimy człowiek. Kultura według Malinowskiego: Kultura jest ca...

Naukowa teoria kultury - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kultura słowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

NAUKOWA TEORIA KULTURY (1944) Kultura jako przedmiot dociekań naukowych Antropologia jako nauka o człowieku w ogóle, jako najbardziej wszechstronna dyscyplina humanistyki obejmuje obecnie studia z zakresu prehistorii, folkloru, antropologii f...