Uniwersytet Warszawski - strona 650

Język jako narzędzie komunikacji-wykład12

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

08.01.2008 Wykład 12 Badania statystyczne i ich możliwości Statystyka języka (informacyjność) Ile pytań trzeba zadać, by odgadnąć, jaka litera zostanie zaraz zapisana? 5 Polak jest w stanie domyślić się, jakie słowo zostało zapisane, kiedy pozbawimy je samogłosek. Statystyczne występowanie po...

Hormony-oparcowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Kopias
 • Biologia komórki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1155

Hormony - transdukcja sygnału i jego losy w komórce. Sygnalizacja w organizmie: endokrynowa (hormonalna)- hormony wydzielane sa do krwiobiegu i rozprowadzane po całym ciele. parakrynowa - mediatory lokalne wydzialane są do środowiska zewnątrzkomórkowego, działają miejscowo. autokrynowa - komórka w...

Struktura i organizacja wydawnictwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 294
Wyświetleń: 763

1 Struktura i organizacja wydawnictwa Struktura: 1. Ciało kierownicze (dyrekcja, zarząd) 2. Pion wydawniczy – jeden lub wiele, duże wydawnictwo, jak np. PWN ma oddzielne piony słowników, encyklopedii etc. 3. Pion produkcji (zakup i wybór materiałów poligraficznych) 4. Pion marketingu i pr...

Wykład - Ewolucja funkcji państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Ewolucja funkcji państwa Polityka bezpieczeństwa : Istotne zmiany w niej wynikają z nowych cech otoczenia w którym funkcjonują współczesne państwa oraz z nowej, ponadnarodowej natury zagrożeń, jakie wyłaniają się w epoce globalizacji.. Z jednej strony zagęszczanie się sieci różnorodnych powiązań g...

Wykład - Forma Rządów

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Forma Rządów Forma rządów to ogół organów naczelnych państwa i stosunki między nimi. Można wyróżnić następujące: Monarchia - jest to forma państwa polegająca na skupieniu władzy w rękach monarchy występującego pod różnymi nazwami ( król, cesarz, książę, szach). Monarcha panuje na zasadzie dziedzi...

Wykład - Interwencjonizm pa_stwowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Interwencjonizm państwowy Seidler: Odejście od liberalizmu polit., ekonom. jest procesem stopniowym Najpierw państwo wkracza w sferę socjalną, a następnie z gosp. Polityką tą rozpoczął Bismarck od wprowadzenia ubezpieczeń społ. W Anglii pod koniec XIX w. ustanowiono obowiązek wykształcenia pods...

Wykład - integracja europejska i globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Jaka zatem przyszłość czeka państwo narodowe w obliczu integracji europejskiej i globalizacji? Po pierwsze. Jedną z głównych przyczyn zmniejszania się roli państwa są malejące zalety skali narodowo państwowej na rynku globalnym. Jednak powodzenie na nim dziś daje się osiągać także mniejszym oraz wi...

Wykład - Koncepcja polityczności według Carla Schmidta

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

Koncepcja polityczności wg Carla Schmidta wykład: Karl Schmidt za antynomię w polityce uznał relacje wróg - przyjaciel co pozwala sformułować podział na „my” i „oni”. Wg tej zasady polityczne jest wszystko to gdzie możliwe jest wyodrębnienie ty...

Wykład - Państwo charyzmatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

PAŃSTO CHARYZMATYCZNE, TRADYCYJNE, RACJONALNE Państwo charyzmatyczne- władza oparta na charyzmie (przymus psychiczny).Charyzma ulega spowszechnieniu powoduje to, że mamy pewne zmiany jednak jest to okres bardzo krótki gdyż tych cech nie może w całości przekazać przywódca A przywódcowie B Państwo t...

Wykład - Państwo a relacje

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

Państwo i naród - wzajemne relacje Państwo i naród są wspólnotami ludzi. Państwo może obejmować ludzi na określonym terytorium przynależnych do danego narodu. W państwie mogą również żyć członkowie wielu narodów i może ono być wspólnotą wielonarodową na określonym terytorium np. Związek Radziecki, ...