Uniwersytet Warszawski - strona 649

Język jako narzędzie komunikacji-wykład2

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

09.10.2007 Wykład 2 Należy odróżnić język komunikowania się zwierząt, od tego, którym my się komunikujemy. Nasz język i nasze komunikowanie się jest pod każdym względem doskonalsze i bardziej skomplikowane. 1. Podstawową cechą wszystkich języków jest foniczność, forma dźwiękowa. Była to pierwotna...

Język jako narzędzie komunikacji-wykład3

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

16.10.2007 Wykład 3 Każdy język naturalny składa się z hierarchii systemów: Fonologiczny - wymowa, cecha oralna języka Morfologiczny - budowa wyrazów, oraz słowotwórstwo (istnieją języki, gdzie ten system jest bardzo skomplikowany, a w inn...

Język jako narzędzie komunikacji-wykład4

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

23.10.2007 Wykład 4 Akt mowy - działanie będące wynikiem znajomości zasad rządzących językiem jako abstrakcyjnym, bezdźwięcznym systemem, oraz chęci komunikacji, a także kontekstu i celu wypowiedzi Podejście lokucyjne do akty mowy, to analiza ak...

Język jako narzędzie komunikacji- wykład5

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

30.10.2007 Wykład 5 Denotacja - skrótowy opis obiektu (np. słowo drzewo opisuje drzewo, jako drzewo) Wiele słów, prócz ścisłego znaczenie posiada także tzw. konotację, która oznacza pewno dodatkowe znaczenie, lub skojarzenie będące cechą kultur...

Język jako narzędzie komunikacji-wykład6

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

13.11.2007 Wykład 6 Żaden język nie jest jednorodny. Nawet w obrębie jednego języka, na dobrą sprawę używamy wielu odmian tego samego języka. Mamy dwa subkody: pisany i mówiony Do pewnego momentu, ludzkość znała tylko jeden z tych subkodów: mówiony. Nawet dziś ogromna większość języków (80%), fun...

Język jako narzędzie komunikacji wykład7

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

20.11.2007 Wykład 7 Biolekty - to odmiany języków, które charakteryzuje różne grupy społeczne, np. kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzież, studenci, dorośli ludzie, starcy Różnice między kobietami i mężczyznami: Kobiety używają czasownika w rodzaju żeńskim, zaś mężczyźni w męskim W języku kobiet ...

Język jako narzędzie komunikacji-wykład8

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

27.11.2007 Wykład 8 Miejsce języka polskiego na mapie języków świata Klasyfikacja genetyczna (historyczna) - jak to się stało, że powstał nasz język i z jakimi innymi językami ma on coś wspólnego Język polski to oczywiście język słowiański Razem z innymi Słowianami pochodzimy od języka praindoe...

Język jako narzędzie komunikacji -wykład9

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

04.12.2007 Wykład 9 Typologia języków - nie interesuje nas pokrewieństwo gramatyczne. Zajmujemy się tylko podobieństwem między danymi językami w bardzo wąskim ujęciu. Chodzi o wyłapanie szczegółowych podobieństw w oderwaniu od reszty kryteriów Język jest tworem o strukturze piętrowej. Dzieli się ...

Język jako narzędzie komunikacji-wykład10

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

11.12.2007 Wykład 10 Podsystem gramatyczny - typologia składniowa: Kolejność składniowa S - V - O (Subject, Verb, Object) polski, łacina i większość języków europejskich S - O - V japoński, koreański, V - S - O arabski, hebrajski, celtycki, bretoński V - O - S fidżyjski, O - V - S języki połudn...

Język jako narzędzie komunikacji-wykład - Zapożyczenia

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1379

18.12.2007 Wykład 11 Każda społeczność posługująca się swoim językiem ma teraz i miała w przeszłości kontakty z ludźmi posługującymi się innymi językami. W przeszłości owe kontakty nawiązywało się poprzez mordy, najazdy i wojny. Interferencja językowa to nakładanie się języków na siebie i ich dwus...