Wykład - Interwencjonizm pa_stwowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Interwencjonizm pa_stwowy - strona 1 Wykład - Interwencjonizm pa_stwowy - strona 2 Wykład - Interwencjonizm pa_stwowy - strona 3

Fragment notatki:

Interwencjonizm państwowy
Seidler:
Odejście od liberalizmu polit., ekonom. jest procesem stopniowym
Najpierw państwo wkracza w sferę socjalną, a następnie z gosp.
Polityką tą rozpoczął Bismarck od wprowadzenia ubezpieczeń społ.
W Anglii pod koniec XIX w. ustanowiono obowiązek wykształcenia podstawowego, rozwijano opiekę zdrowotną, prawa pracownicze
Po II wś ustawodawstwo socjalne rozwija się we wszystkich krajach - pomoc dla rodzin wielodzietnych; powszechne lecznictwo etc.
Ingerencja w życie gospodarcze:
wielki kryzys 1929 - ekonomista Keynes - ingerencja państwa sferę obrotu pieniężnego i politykę podatkową; państwo regulatorem podziału dochodu narodowego, tak aby doprowadzić do zwiększenia konsumpcji szeroki front inwestycji państwowych; stosowanie protekcjonizmu państwowego wobec prywatnych inwestycji
Dwa sposoby interwencjonizmu w gosp.:
nacjonalizacja strategicznych sektorów gosp (przemysł węglowy, stalowy spirytusowy, tytoniowy, transportowy itp.)
wchodzenie państwa w kapitał prywatny - interwencjonizm pośredni
Państwo tworzy przedsiębiorstwa mieszane będące połączeniem kapitału państwowego z prywatnym, sprawuje kontrolę nad przemysłem prywatnym za pośrednictwem banków, które są częściowo znacjonalizowane i posiadają różnego rodzaju ulgi
Zasięg planowania
planowanie globalne, obejmujące całokształt gospodarki
planowanie w niektórych sektorach
jednych państwach przedsiębiorstwom prywatnym pozostawia się pełną swobodę w wypełnieniu planu, a w innych wykorzystuje się siłę państwa, zmuszając rozmaitymi mechanizmami do realizacji planu
plan może być kompromisem sił państwowych i prywatnych
Interwencjonizm państwowy ma spełniać jedynie funkcję korygującą i koordynującą mechanizmy gospodarki, aby uchronić społ. od kryzysów i rewolucji (np. faszystowskich, komunistycznych)
Państwo ma być aktywnym uczestnikiem gry rynkowej, a nie „nocnym stróżem”
Władza polityczna jako zdolność i uprawnienie
wykład:
Władza polityczna jako zdolność narzucenia woli innym
władza zdobyta głównie siłą np. państwo archaiczne
może być różnie legitymizowana
jest „Lewiatan” Hobbsa, który zdobywa władzę siłą
Władza polityczna jako uprawnienie
władza zdobyta drogą legalnej legitymizacji
John Lock - władza, jako umowa między rządzącymi a rządzonymi, którzy nadają uprawnienia do władania, ale mogą je wycofać
3 klasyczne uprawnienia wg Maxa Wezera
tradycyjne


(…)

… - decydenci nie troszczą się o zdobywanie nowej wiedzy
większościowy
ma klarowne zasady dokonywania wyboru - określone prawnie procedury np. większość względna - bezwzględna
dotyczy organów kolektywnych
powinna gwarantować trafność decyzji, ale nie uwzględnia się czasami roszczeń mniejszości - Sartori - tyrania większości
konsensualny:
decyzje podejmowane na zasadzie konsensusu - uzgodnione z wieloma…
… koncentruje się na wojnie i pokoju
od XIX w. państwo zaczyna ogranicza wolności
społ. jest dojrzałe gdy potrafi bronić praw jednostki
na państwo patrzy się z punktu widzenia społ, ale na społ. patrzy się z punktu jednostki i jej praw i wolności
wg liberalizmu państwo jest konieczne, ale nie ma prymatu nad jednostką
Hegel - państwo „klamra spinające społ.” - postawa daleka od myśli liberalnej
Marks - państwo - struktura klasowa spełniająca funkcję represyjną wobec społeczeństwa
Anarchizm
państwo jest wrogiem społ., ludzi i jednostki
potrzeba likwidacji państwa
potrzeba zorganizowania ludzi w sposób naturalny, czyli w stowarzyszenia oparte na harmonii i współpracy (Kropotkin, Proudhon) - idee oparte na obserwacji
Koncepcja autopojetyczna (samoorganizacji)
Nicolas Luman - (neoliberalizm) - społ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz