wykład - Ewolucja funkcji państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Ewolucja funkcji państwa - strona 1 wykład - Ewolucja funkcji państwa - strona 2

Fragment notatki:

Ewolucja funkcji państwa
Polityka bezpieczeństwa :
Istotne zmiany w niej wynikają z nowych cech otoczenia w którym funkcjonują współczesne państwa oraz z nowej, ponadnarodowej natury zagrożeń, jakie wyłaniają się w epoce globalizacji.. Z jednej strony zagęszczanie się sieci różnorodnych powiązań globalnych, nie tylko ekonomicznych, zmniejsza ryzyko wojen i konfliktów. W warunkach rosnących współzależności stosowanie siły staje się bowiem coraz mniej opłacalne. Zawładnięcie obcym terytorium nie stanowi dziś pretekstu do wszczynania konfliktów. Tracą na znaczeniu konflikty między państwami, a ważniejsze stają się wojny domowe oraz zagrożenia związane np. z secesją. Optymiści globalizacji twierdzą wręcz, że wymusza ona pokojowe rozwiązywanie sporów, ponieważ nieprzestrzeganie tej normy grozi wykluczeniem z globalnego plemienia, poza którym trudno byłoby sobie poradzić we współczesnym świecie.
Skrajni pesymiści nie pozostawiają jednak złudzeń. Twierdzą, ze światowy system informatyczny, nasilające się migracje ułatwiają takie procedery jak handel ludźmi, przemyt i sprzedaż narkotyków. Ponadto każdy konflikt zbrojny może przekształcić się w większą wojnę o charakterze międzynarodowym, ogólnoświatowym, regionalnym.
Zmiany percepcji zagrożeń i bezpieczeństwa, tworzenie się międzynarodowej wspólnoty bezpieczeństwa, prowadzi do zmiany funkcji, jakie spełniają obecne siły zbrojne. Tradycyjną ich rolą i misją była obrona państwa przed atakiem zewnętrznym, ochrona granic, utrzymanie wewnętrznej stabilności i przywracanie w razie konieczności konstytucyjnego porządku .W nowej sytuacji, z wyjątkiem kilku krajów, stają się one relatywnie mniej używanym instrumentem presji i polityki zagranicznej państwa.W zglobalizowanej społeczności natomiast siła militarna nabiera nowego znaczenia i powinna być używana w interesie wspólnym, dla zwalczania terroryzmu światowego, w misjach pokojowych, stabilizacyjnych. Zmiany dotyczą także organizacji sił zbrojnych. Armie narodowe stają się armiami zawodowymi. Następuje odejście od powszechnego poboru na rzecz profesjonalnej armii. Pojawiły się także nowe możliwości, dzięki którym, stworzenie inteligentnej broni zmniejsza liczbę ofiar, zwłaszcza wśród ludności cywilnej. (Choć czy bardziej precyzyjne użycie nie zmniejsza przypadkiem oporów przed jej użyciem?)
Inne Funkcje państwa Globalizacja wymusza także zmiany w zakresie i sposobie wypełniania innych funkcji państwa. W niektórych obszarach znacznie redukuje kompetencje, a zwłaszcza pole manewru w działaniach rządu Kwestie tradycyjne niegdyś regulowane w polityce wewnętrznej podlegają dziś koordynacji i uzgodnieniom na szczeblu międzynarodowym. Coraz większy wpływ na decyzje gospodarcze i polityczne wywierają podmioty poza państwowe, zwłaszcza wielkie korporacje transnarodowe i cały szereg organizacji międzynarodowych. W tym sensie rola państwa słabnie. Zmienia się bowiem układ sił między poszczególnymi aktorami globalnymi.

(…)

…. Nie istnieje bowiem globalny podmiot władzy politycznej, więc przed państwami narodowymi przed wszystkim stoi zadanie lepszego zarządzania globalizacją oraz rozwiązywania wynikających z niej napięć i problemów.
Globalizacja jednym z najczęstszych czynników krysysogennych tradycyjnego państwa opiekuńczego. Niewątpliwie proces globalizacji zasadniczo zmienia tę sferę funkcjonowania państwa. Zaostrza…
… formie jak dotychczas. Jednocześnie, wysokie w wielu krajach bezrobocie, rosnące dysproporcje dochodowe, nowe formy ubóstwa czy marginalizacja wywierają presję na wzmocnienie funkcji socjalnych państwa. Dotyczy to nie tylko doraźnej pomocy dla najbardziej potrzebujących, ale i systemowych rozwiązań w zakresie adaptacji lokalnych rynków pracy oraz kapitału ludzkiego do wymogów globalnego rozwoju. Globalizacja i otwartość gospodarek opartych na wiedzy podkreślają strategiczne znaczenie edukacji, wysokich kwalifikacji siły roboczej. Są to niewątpliwie wyzwania dla polityki społecznej. Trudno sobie także wyobrazić, aby reforma państwa opiekuńczego doprowadziła do zaniku podstawowej funkcji redystrybucyjnej, zwłaszcza w obliczu starzenia się społeczeństw oraz perspektywy technologicznego bezrobocia. Zatem…
… wpływu globalizacji, wyraźnie w ostatnim okresie wzrosła liczba państwa o demokratycznym ustroju (upadek reżimów po 1989, demokratyzacja porządku międzynarodowego, powołanie ONZ, rozwój prawa narodowego oraz proces dekolonizacji> Z drugiej strony odczuwany jest deficyt demokracji na poziomie lokalnym. Krajowi dysydenci polityczni w rosnącym stopniu zmuszeni są uwzględniać nie tylko interesy i postulaty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz