Wykład - integracja europejska i globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - integracja europejska i globalizacja - strona 1 Wykład - integracja europejska i globalizacja - strona 2 Wykład - integracja europejska i globalizacja - strona 3

Fragment notatki:

Jaka zatem przyszłość czeka państwo narodowe w obliczu integracji europejskiej i globalizacji? Po pierwsze. Jedną z głównych przyczyn zmniejszania się roli państwa są malejące zalety skali narodowo państwowej na rynku globalnym. Jednak powodzenie na nim dziś daje się osiągać także mniejszym oraz większym jednostkom terytorialnym. Często potrafią ona same, lepiej niż państwa adoptować się do wyzwań stawianych przez globalizację. Można zaryzykować tezę że państwa narodowe czeka swoista reewolucja w kierunku znanego już z historii państwa miasta?
Państwa przede wszystkim ustalają zasady i reguły gry w środowisku krajowym i międzynarodowym, egzekwują je, zmieniają i dostarczają najwięcej zasobów. Pomimo rosnącego zagęszczenia i zmiany układu sił na scenie globalnej, państwa pozostają dziś bez wątpienia najważniejszymi aktorami w polityce i gospodarce światowej. Muszą dzielić się z innymi siłami, nie są już jedynymi ważnymi, ale pozostają wciąż najbardziej wpływowymi aktorami, gdyż podejmują zasadnicze decyzje polityczne, są stroną uzgodnień, umów i prawnomiędzynarodowych traktatów, powołują organizacje i nie mają żadnej zwierzchniej władzy nad sobą w postaci rządu lub parlamentu światowego.
państwa narodowe spełniają wciąż istotną funkcję mediatora o pośrednika między sfera lokalną a międzynarodową
są elementarnym źródłem ładu społecznego, monopolistycznym dysponentem środków przymusu i tym samym gwarantują stabilność i bezpieczeństwo
są najlepszym środowiskiem rozwoju procesów demokratycznych i legitymizowania władzy
dbają o odpowiednią ilość dóbr publicznych, jak prawo własności, uczciwa służba cywilna, powszechna edukacja
są kluczowym źródłem poczucia zbiorowej tożsamość bez której funkcjonowanie społeczeństwa byłoby ułomne lub wręcz niemożliwe.
Dlatego też trudno sobie wyobrazić by w najbliższej przyszłości organizmy państwowe zostały zastąpione przez jakieś inne organizmy. Globalizacja do swojego rozwoju potrzebuje silnych i sprawnych państw. Ma ono obumierać a jednocześnie być na nowo odkrywane. Aby bliżej zobrazować owy dyskurs na temat państwa narodowego można przytoczyć stanowisko Urlicha Becka, który posługuje się w jego opisie następującą metaforą. Państwo narodowe porównane zostaje do węża, bo podobnie jak on musi zrzucać skórę, odchodząc od klasycznych zadań i funkcji i przywdziewać nową skórę, podejmując się nowych zadań które wynikają dla niego z procesu globalizacji i integracji.
Omów pojęcie systemu politycznego wg. D.Eastona.
D. Easton jest zwolennikiem koncepcji- behawiorystyczno-funkcjonalnej, w której system polityczny jest określany jako

(…)

… manipulacji, którego celem jest legitymizacja władzy totalitarnej.
- jedna partia związana z ta ideologią i zwykle kierowana przez jedną osobę: dyktatora, brak odpowiedzialności przed większą grupą wyborców, rządzący nie mogą być usunięci przy pomocy zinstytucjonalizowanych środków pokojowych.
- monizm polityczny, zniszczenie lub znaczne osłabienie wszystkich organizacji, jakie istnieją przed zagarnięciem…
… wymuszonej na całej populacji Q
Carl J. Friedrich, charakteryzując reżim totalitarny stwierdza, iż stanowi on specyficzny system polityczny o swoistych cechach. Wspólnie ze Zbigniewem Brzezińskim wyróżniają pięć cech reżimu totalitarnego:
1. oficjalna ideologia,
2. masowa partia kontrolowana przez oligarchię,
3. monopol rządu na broń,
4. rządowy monopol dysponowania środkami masowego przekazu,
5. terrorystyczny system policyjny.
W późniejszych wywodach dodawali jeszcze szóstą cechę- scentralizowane zarządzanie.
Jest to reżim pozbawiający człowieka wszelkiej wolności i czyniący go bezwolnym narzędziem w rękach bezwzględnej dyktatury.
Wyjaśnij pojęcie demokracja liberalna- wskaż główne idee, wartości i zasady.
Demokracja wyborcza-oznaczająca tylko fakt odbywania cyklicznych, rywalizacyjnych wyborów-bez towarzyszących im swobód politycznych oraz ograniczeń arbitralności władzy jest demokracją formalną i niepełną. Jej przeciwieństwem jest demokracja liberalna(pełna), która zabezpiecza poza tym co demokracja formalna również: ochronę praw mniejszości, ograniczenie możliwości manipulowania przez rządzących systemami wyborczymi w celu zapewnienia sobie korzyści, ograniczenia władzy wykonawczej, niezależność mediów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz