Uniwersytet Warszawski - strona 651

Wykład - Państwo dobrobytu

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 546

Państwo dobrobytu. Państwo dobrobytu nazywane również państwem opiekuńczym lub socjalnym. Oznacza państwo gwarantujące każdemu obywatelowi minimalne standardy (dotyczące dochodu, życia, mieszkania, wykształcenia, opieki zdrowotnej, socjalnej). Można je uważać za naturalną konsekwencję rozszerzania ...

Wykład - Pa_stwo narodowe a globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Państwo narodowe a globalizacja Żyro: W latach 90 dochodzi do erozji państwa narodowego, której głównym przejawem jest rozchodzenie się władzy polit. w górę (struktury międzynarodowe) w dół (struktury lokalne) w górę - tworzenie ponadregionalnych struktur, związku superpaństw czy nawet państw pon...

Wykład - Państwo narodowe a integracja europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2219

Państwo narodowe a integracja europejska. Szczegółowa analiza zagadnienia pozwala stwierdzić, że państwo narodowe, jako takie, było siłą sprawczą integracji europejskiej. Nie od razu jednak dostrzeżono wszystkie skutki tego procesu dla państwa narodowego. Pojawiające się symptomy, świadczące o znac...

Wykład - pojęcie rewolucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie - Pojecie rewolucji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 525

Pojęcie rewolucji. ,,Rewolucja zaczyna się wtedy, gdy wyłania się więcej niż jeden blok władzy,postrzegany przez część ludności jako legalny i suwerenny, a kończy się gdy pozostaje tylko jeden blok władzy''(P.Aman). Charakterystyczną cechą sytuacji rewolucyjnej jest wielowładza. Ma ona wspólny cel ...

Wykład - Pojęcie wojny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Pojęcie wojny Wojna w okresie przedpaństwowym: wojna jest najszybszym i najskuteczniejszym środkiem poszerzania terytorium wojna często bywa wojną prywatną, często ma charakter łupieżczy władca żeby móc prowadzić efektywną wojnę musiał umacniać państwo przez co sama wojna nabrała charakteru pańs...

Wykład - Pojęcie państwa narodowego na przestrzeni stuleci

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 287

Pojecie państwa narodowego na przestrzeni stuleci a) Państwo narodowe wytworem dwóch rewolucji Przez długie stulecia świat stanowił zróżnicowaną mozaikę miast-państw, księstw, hrabstw, terytoriów papieskich, cesarstw, obszarów zależnych i rejonów ...

Wykład - Pojęcie polityki według Maxa Webera i Franciszka Ryszki

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1533

Pojecie polityki wg Maxa Webera i Franciszka Ryszki. M. Weber: polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to miedzy państwami, czy tez w obrębie państwa miedzy grupami ludzi, jakie ono obejmuje; polityka to rodzaj samodzielnej kierowniczej działalności,...

Wykład - Przedmiot nauki o państwie i polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 595

Przedmiot nauki o państwie i polityce Czynności polityki Poznanie wybranego fragmentu rzeczywistości Opis naukowy Przekazanie wiedzy Podział ze względu na pragmatyzm: Pragmatyczna: całość czynności badań Agramatyczna: całość wyników Klas...

Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

pytania: 1. jakie kluczowe zdarzenia spowodowały pojawienie się odmiennych form państw na zachodzie? 2. co determinowało odmienności wczesnych państwowości europy zachodniej? 3. jaki wpływ na późniejszy ustrój polityczny kraju miał charakter wczesnej jego państwowości? Dotyczy pytania 2: Pyta o ...

Wykład - Terytorium państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Terytorium państwa. Zwierzchnictwo terytorialne i personalne. Państwo w pełni kontroluje swoje terytorium, zasoby oraz ludność. Jednostki i organizacje funkcjonujące na terytorium państwa podlegają jego wyłącznej jurysdykcji. Dla sprawowania kontroli dysponuje ono monopolem na prawomocne użycie sił...