Wykład - Koncepcja polityczności według Carla Schmidta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Koncepcja polityczności według Carla Schmidta - strona 1 Wykład - Koncepcja polityczności według Carla Schmidta - strona 2 Wykład - Koncepcja polityczności według Carla Schmidta - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcja polityczności wg Carla Schmidta
wykład:
Karl Schmidt za antynomię w polityce uznał relacje wróg - przyjaciel co pozwala sformułować podział na „my” i „oni”. Wg tej zasady polityczne jest wszystko to gdzie możliwe jest wyodrębnienie tych dwóch grup konfliktowych . Relacja nie dotyczy jednak jednostek, nie można jej odnosić do sfery prywatnej. Pojęcie wojny
Klausewitz deifniuje wojnę jako kontynuację polityki przy użyciu innych środków.
Karl Schmidt: Suwerenem jest ten kto rozstrzyga o wojnie.
Sun-Tsu: Wojna jest sprawą dla państwa najważniejszą, jednak państwo powinno robić wszystko aby wojny uniknąć.
Omów pojęcia polity, policy i politics
źródłosłów angielski
polity - oznacza zbiorowość polityczną
policy - oznacza treści, programy polityczne, wywodzi się od zanotowanego w 1430 terminu polycye; problematyka zarządzania sprawami publicznymi; polityka jako sfera aktywności podmiotów politycznych, wydaje się nadrzędne
politics - oznacza działania polityczne; problematyka sprawowania władzy; jest zarazem aktywnością, jak i badaniem owej aktywności
Decyzje polityczne
wykład:
def. podjęcie jednego z możliwych działań ze względu na optymalną realizację działań polit.
Teorie decyzji
psychologiczna - wybór to akt nielosowy, gdzie decyduje subiektywnie odczucie
procesualny - proces decyzji skupia się na procesie wielu cząstkowych subdecyzji
Czynniki wpływające na decyzje
kto jest decydentem ?
jednostka
grupa - głównie instytucje z systemu polit.
typologia ze względu na:
miejsce w systemie decyzyjnym
na trwałość na strukturę wewnętrzną
na charakter skłonności i upodobania
poziomy decydentów
lokalny
regionalny
centralny
pozapaństwowy
określenie w jakich sytuacjach znajduje się decydent
aspekt czasu
w polityce nie ma nigdy dobre czasu lub jest go za mało na podejmowanie decyzji
aspekt przestrzeni
decydent może znajdować się w dwóch sytuacjach:
w warunkach determinujących - jest to silna presja
suma oddziaływań to siła decydenta + uwarunkowania, czyli woluntaryzm (gdy nie ma np.: demonstracji)
wiedza decydenta
politolog musi poznać zakres wiedzy decydenta - ocena w oparciu o wiedzę
rodzaje wiedzy:
wiedza jednostki - kolektywna
wiedza potocznej - usystematyzowana


(…)

… demokratycznych
Zieliński:
reżim polityczny: ogół metod, jakimi posługuje się władza państwowa w stosunkach z ludnością, a także zasady jakimi się kieruje w tych stosunkach. kryteria wyróżniające:
demokratyczny system rządów zbudowany na demokracji przedstawicielskiej kontrolowany i odpowiedzialny przed społ.
wolne wybory powszechne oparte na demokratycznych zasadach prawa wyborczego
system polit. oparty…
… przekonań
decyzja oparta o etykę odpowiedzialności
preferencje
małego/dużego (Hitler) ryzyka
generacja polityków powojennych preferowała rozwiązania konsensualne, a nowe pokolenia jest skłonna do ryzyka>pragmatyzm wyborczy
stan zdrowia - pewne schorzenia mogą mieć wpływ na decyzje
decydent ma ulubiony zbiór środków (siłowe, negocjacyjne)
Decyzja polit. jest podejmowana przy wielu ograniczeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz