Uniwersytet Warszawski - strona 512

Władysław Broniewski - rzeczywistość obozowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Tadeusz Borowski Opowiadania Tadeusza Borowskiego poruszają tematy bardzo bolesne. Zdarzenia, które autor opisuje, to głównie takie, które przynoszą komuś cierpienie, śmierć. Śmierć nie jest jednak przedmiotem opisu, stanowi raczej tło dla opisywanych sytuacji. Jest ona wszechobecna, nie odstępu...

XX-lecie międzywojenne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1603

Dwudziestolecie międzywojenne Skamander 1918-1939 Wyjaśnienie nazwy Nazwa „Skamander” została zaczerpnięta od mitologicznej rzeki opływającej Troję . Ponadto stanowi ona nawiązanie do słynnego zdania z modernistycznego dramatu Akropolis (1904) Stanisława Wyspiańskiego: Skamander połyska, wiślaną ...

Dramatyczna powódź w Tajlandii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Dramatyczna powódź w Tajlandii Największa od pół wieku powódź w Tajlandii obejmuje coraz większe tereny kraju. We wtorek woda wdarła się na lotnisko w Bangkoku, a kolejne dzielnice stolicy są zagrożone Fot. REUTERS/DAMIR SAGOLJ Mieszkańcy wsi Kajee Nush na przedmieściach Bangkoku przygotowują się...

Świadczenia z pomocy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Pomocy społecznej udziela się z powodu: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub...

Swietlice środowiskowe - społeczność korekcyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

Świetlice środowiskowe -SPOŁECZNOŚĆ KOREKCYJNA   A. Partnerstwo jest efektywne w pracy z „dziećmi ulicy” ponieważ: nie mają one nic do stracenia oprócz swobody i nie oddadzą jej, można je doraźnie kupić lub zastraszyć, ale nie można ich trw...

Świetlice terapeutyczne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

CZAS WOLNY Pojęcie czasu wolnego prawie zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest w pełni zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowie...

Aspiracje edukacyjne młodzieży, wpływ mediów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1610

ASPIRACJE EDUKACYJNE MŁODZIEŻY, WPŁYW MEDIÓW W okresie szkolnym (gimnazjum, liceum) pojawiają się i kształtują aspiracje. Od nich zależy przyszłość młodego pokolenia i całego społeczeństwa. Aspiracje nowego pokolenia kształtuje środowisko rodzinne, media, lokalna społeczność, środowisko rówieśnicze...

Czas wolny dzieci i młodzieży - problematyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

Czas wolny dzieci i młodzieży - ich problematyka. We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywa pedagogika czasu wolnego. Zwiększa się jej udział w życiu jednostek, wpływa na styl życia. Pedagogika ta, ma na celu przygotowanie człowieka do umiejętnego wykorzystania czasu wolnego. Czas wolny,...

Dlaczego młodzież się głodzi? - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Dlaczego młodzież się głodzi? Coraz częściej słyszymy o przypadkach głodzenia się przez dorastająca młodzież, a ostatnio nawet dzieci. Nieprawidłowości związane z odczuwaniem i zaspokajaniem potrzeb pokarmowych określa się mianem jadłowstrętu psychicznego lub popularnie anoreksja (anorexia nervo...

Dom Pomocy Społecznej - sprawozdanie z praktyk

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4634

Sprawozdanie z praktyk w Domu Pomocy Społecznej os. Hutnicze 4 w Krakowie Opiekun: mgr Józefa Kucharska Kraków, 9. 12.2008r. Student: Joanna Latocha I rok Praca Socjalna Sprawozdanie. W dniu 9 grudnia 2008 roku o godzinie 14 odbył sie spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie na osiedlu H...