Swietlice środowiskowe - społeczność korekcyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swietlice środowiskowe - społeczność korekcyjna - strona 1 Swietlice środowiskowe - społeczność korekcyjna - strona 2

Fragment notatki:


Świetlice środowiskowe -SPOŁECZNOŚĆ KOREKCYJNA   A. Partnerstwo jest efektywne w pracy z „dziećmi ulicy” ponieważ: nie mają one nic do stracenia oprócz swobody i nie oddadzą jej, można je doraźnie kupić lub zastraszyć, ale nie można ich trwale zmienić wbrew ich woli, nie uznają autorytetów i zasad, kierują się raczej uczuciami i pragmatyką życiową, respektują realia i zasady, do których doszły same, zmieniają istotnie swoje funkcjonowanie, tylko wtedy gdy identyfikują się z miejscem, grupą lub opiekunem. są nieufne ponieważ wielokrotnie zawiodły się na intencjach, deklaracjach i odpowiedzialności dorosłych, są mistrzami destrukcji i sabotowania arbitralnych i autorytarnych decyzji dorosłych, są pozbawione realnego oparcia dorosłych i muszą szybko stać się samodzielne i odpowiedzialne, partnerstwo w relacji z tymi dziećmi neutralizuje przymus i umożliwia ich zaangażowanie się w zmianę, partnerstwo umożliwia własną autonomię, bez naruszania autonomii innych. B. Zasady społeczności korekcyjnej: członkami społeczności korekcyjnej są wszyscy wychowankowie, wychowawcy i pracownicy obsługi, celem społeczności korekcyjnej jest wzajemna pomoc oraz wspieranie rozwoju i terapii jej członków, udział w społeczności może być wyłącznie dobrowolny i wymaga uznania jej zasad, warunkiem dobrego funkcjonowania społeczności jest pełna otwartość, szczerość i odpowiedzialność jej członków, społeczność podejmuje wszystkie decyzje dotyczące wspólnego życia oraz rozwoju i terapii jej członków, wszystkie decyzje dotyczące wspólnych spraw i terapii społeczność podejmuje większością głosów, każdy członek społeczności ma prawo wypowiadać się swobodnie na temat wspólnych spraw, każdy członek społeczności ma prawo zwołać zebranie grupy i postawić na nim do rozstrzygnięcia każdy problem, społeczność sama ustala wszystkie zasady i reguły, które w niej obowiązują, zasady te obowiązują wszystkich jej członków, zarówno wychowanków, wychowawców jak i personel obsługi, społeczność może ustalić podstawowe zasady, które zawsze obowiązują i nie mogą być odwołane, społeczność okresowo omawia i ocenia funkcjonowanie wszystkich swoich członków, społeczność może określać etapy terapii lub resocjalizacji oraz oceniać ich przebieg, społeczność może formułować i zatwierdzać zadania realizowane przez wychowanka w poszczególnych etapach, społeczność decyduje kiedy proces terapii czy resocjalizacji może być zakończony, społeczność może okresowo zawiesić swoje zasady i uprawnienia.

(…)

… społeczności.
Warunkiem pracy wychowawczej lub terapeutycznej poprzez społeczność korekcyjną jest gotowość kadry na otwarte, autentyczne, partnerskie relacje z wychowankami. Relacje partnerskie w społeczności wykluczają możliwość funkcjonowania w roli (rodzica, wychowawcy, opiekuna, terapeuty itp.) W formule społeczności korekcyjnej, możliwość konstruktywnego wpływu wychowawczego czy terapeutycznego kadry…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz