XX-lecie międzywojenne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 3752
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
XX-lecie międzywojenne - opracowanie - strona 1 XX-lecie międzywojenne - opracowanie - strona 2 XX-lecie międzywojenne - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Dwudziestolecie międzywojenne Skamander 1918-1939 Wyjaśnienie nazwy Nazwa „Skamander” została zaczerpnięta od mitologicznej rzeki opływającej Troję . Ponadto stanowi ona nawiązanie do słynnego zdania z modernistycznego dramatu Akropolis (1904) Stanisława Wyspiańskiego: Skamander połyska, wiślaną świetląc się falą. Etapy działalności Etap I: - zawiązanie grupy (lata 1916-1919 z ważną datą w roku 1918):
Grupa zaczęła się zawiązywać w latach 1916-1918, gdy wszyscy jej członkowie byli związani z Uniwersytetem Warszawskim i czasopismem „Pro Arte et Studio” . To w redakcji miesięcznika poeci i prozaicy, zgłębiający tajniki dziennikarstwa, zauważyli, że mają podobne poglądy , że patrzą na rzeczywistość w zbliżony sposób, że wszyscy stoją w opozycji do panującego modernizmu.
- Gdy w marcu 1918 roku w „Pro Arte et Studio” został opublikowany skandaliczny i kontrowersyjny jak na owe czasy wiersz Wiosna Juliana Tuwima, w którym nawoływał do powszechnej rui ( Naróbcie Polsce bachorów; Rozchućcie więcej kawalerskich chorób; dziewki fabryczne, brzuchate kobyły ) - oburzeni czytelnicy spowodowali wymianę redakcji tytułu, wówczas ich miejsce zajęły osoby związane z późniejszą grupą poetycką. Od tej chwili „Pro Arte et Studio” stało się czołowym organem prasowym, w którym Skamandryci manifestowali sprzeciw wobec modernistycznym hasłom i twórcom. - W tym samym roku miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w historii kształtowania się światopoglądu poczucia wspólnoty Skamandrytów. Otóż 29 listopada 1918 roku na Nowym Świecie nr 57 w Warszawie poeta Tadeusz Raabe zorganizował kawiarnię artystyczną „Pod Picadorem” , która z dnia na dzień stała się drugim domem poetów, malarzy, artystów. To właśnie tam Julian Tuwim przeprowadził prowokację będącą odpowiedzią na powstające w tamtym czasie w Rosji kawiarnie literackie. Potraktował poezję jako towar, który należy reklamować. Pewnego dnia goście kafejki mogli sobie przeczytać cennik usług, sporządzony i wywieszony przez bywających tam „artystów”. Oto kilka pozycji ze szczegółowej i skrupulatnie opracowanej listy usług wraz ze „stosownym” cennikiem :
(…) zwyczajna rozmowa (3-5 minut), z prawem podania ręki - 50 marek (…) Ofiarowanie przeczytanego utworu - 75 marek (…) Propozycje matrymonialne - tylko w czwartki (…) Uwaga 1. Poeta Tuwim podobnych zgłoszeń nie przyjmuje. Uwaga 2. Do pozostałych poetów mogą się zgłaszać tylko interesantki posiadające przeszło 75000 marek posagu (bez różnicy płci, narodowości i wyznania). Ogłoszenie grupy poetyckiej pod nazwą Skamander w 1919 roku. Tuż po oficjalnym zawiązaniu grupy, jej członkowie, tzw.

(…)

… się przeprowadzał
- po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej przerwał naukę i wcielił się do wojska.
- rozwijał swą twórczość literacka ogłaszając liczne wiersze, artykuły i przekłady poetyckie w językach obcych w wielu czasopismach, m.in. w Wiadomościach Literackich, Skamandrze, Gazecie Literackiej, Okolicy Poetów, Kamenie czy Ateneum.
- był nauczycielem i tłumaczem
Twórczość:
- dominuje nurt refleksyjno…
… są jego reportaże, felietony, eseje i artykuły
Twórczość:
1925 Upały 1926 Śpiewy o Rzeczypospolitej 1964 Eksplodują ogrody Ja w tobie
Jasno widzieć
Odpływanie
Adam Ważyk 1905-1982
Życie:
- redaktor Almanachu Nowej Sztuki, współpracownik Zwrotnicy.
- działacz Związku Patriotów Polskich.
- pisał scenariusze do filmów, min. Ślepy tor
- w "Nowej Kulturze" Poemacie dla dorosłych, jako jeden z pierwszych z dawnych…
… patriotycznej.
- w wieku 17 lat wstąpił do Legionów Piłsudskiego
- przez większość życia czynnie brał udział w licznych bitwach, walcząc o ojczyznę (w bitwie pod Jastkowem, w wojnie polsko-bolszewickiej)
- w okresie powojennym początkowo tworzył poezję polityczno-propagandową, później utwory refleksyjne o motywach osobistych.
- po śmierci córki stworzył cykl wierszy na kształt trenów Kochanowskiego
- zmarł…
… Przyboś 1901-1970
Życie:
- Brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickie
- debiutował wierszem Cieśle na łamach „Skamandra”
- współpracował również z pismem „Zwrotnica” - podczas drugiej wojny światowej ukrywał się przed gestapo - po zakończeniu działań wojennych wybrano go na pierwszego prezesa Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Twórczość:
- we wczesnej poezji widoczny jest wpływ poezji Pipera…
… i przyrodniczy regionalizm.
Józef Czechowicz 1903-1939
Życie:
- Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego
- redaktor kilkunastu czasopism (przede wszystkim literackich i dziecięcych)
- pracownik Polskiego Radia, dla którego pisał słuchowiska radiowe
- jako ochotnik wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką
- zginął pod gruzami kamienicy podczas bombardowania Lublina
- był homoseksualistą
Twórczość:
- poeta tworzy…
… programowe ugrupowania.
- najbardziej znany był ze swoich artykułów-manifestów o poezji.
- przez swoją działalność polityczną podczas wojny został aresztowany przez NKWD, co wyraźnie go zmieniło.
- fascynował się językiem i nowoczesnością, opracowane przez niego hasło „3 M: miasto, masa, maszyna” stało się głównym hasłem Awangardy
Twórczość:
- jego teoria poezji odrzucała melodyjność wiersza, sylabizm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz