Współczesna literatura polska

note /search

Człowiek złagrowany a człowiek zlagrowany - porównanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3318

Obaj pisarze, zarówno Gustaw Herling-Grudziński, który przeżył łagier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, który przeżył szereg lagrów niemieckich m.in Oświęcim, przelali swoje wspomnienia i obrazy z czasów wojny na papier. Dzieła Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i opowiadania Tadeusza Borow...

Czesław Miłosz - biografia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

Czesław Miłosz Pisał pod pseudonimem Jan Syruć. Słowem, kluczem tej fazy twórczości jest katastrofizm. Katastroficzne, prorocze wizje Miłosza oddziałały na poetów wojny i okupacji. Miłosz zastanawiał się nad rolą poezji. Opowiadał się za p...

Gustaw Herling - rzeczywistość obozowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1666

Gustaw Herling-Grudziński : Dzieło Gustawa Herlinga-Grudzińskiego opisuje życie w sowieckich obozach koncentracyjnych. Autor utworu, będący więźniem obozu w Jercewie, podjął próbę rekonstrukcji funkcjonowania łagru. Inny świat , napisany z perspektywy naocznego świadka i uczestnika wydarzeń, ze ...

Krzysztof Kamil Baczyński - Apokalipsa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1197

Krzysztof Kamil Baczyński : Poeta tworzył w czasie tzw. Apokalipsy, dynamizm swych utworów uzależniali w dużym stopniu od bieżących politycznych i życiowych uwarunkowań. Można jednak śmiało powiedzieć, iż poezja Baczyńskiego jest...

Literatura współczesna - zagadnienia na zaliczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2387

Periodyzacja lit. Polskiej 39-68 Kolumbowie (skąd, co oznacza, skład, przedstawiciele ) Apokalipsa spełniona w poezji Baczyńskiego, przykłady twórczości Baczyński a romantyzm, wpływy, do kogo był przyrównywany, przykłady twórczości Dwa styl...

Pokolenie Kolumbów - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2632

Nazwa pokolenia pochodzi od powieści Bratnego Kolumbowie '20 , która ukazała się na przełomie 1956/57 roku. Zaliczają się do niego ludzie urodzeni ok. 1920 roku, którzy - tak jak Kolumb - odkrywali uroki nowego, wolnego świata, zaś ich okres wchodzenia w

"Popiół i diament" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1120

Popiół i diament Należy do nurtu literatury zaangażowanej. Określeniem tym mianowane są utwory, które poruszają tematykę związaną z problemami współczesnymi dla pisarza. Jest to powieść zaangażowana w aktualne przemiany polityczne, społeczne i historyczne kształtującej się tuż po wojnie

Stanisław Grochowiak - etapy twórczości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2065

Stanisław Grochowiak Twórczość Grochowiaka podzielić można na cztery okresy. 1.  Wczesny (zakończony debiutem tomu „Ballada rycerska” 1956). Najbardziej znamienny dla tego okresu jest buntujący się podmiot, pierwszoosobowy liryczny bohater. Można odnaleźć bunt przeciw mieszczańskiej hipokryzji,...

Tadeusz Gajcy - wizyjność w poezji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

Tadeusz Gajcy Nawiązywał do katastrofizmu, głównie Drugiej Awangardy, prezentował jednak jego swoistą wizję - szczególnie nasyconą negatywizmem, spiętrzającą i zagęszczającą obraz apokaliptycznej makabry, a także wprowadzającą elementy groteski. Rzeczywistość ukazywał w wizyjno-symbolicznych obr...

Tadeusz Różewicz - cechy stylu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3248

Tadeusz Różewicz Wolny w iersz nienumeryczny zrywający z tradycyjnym podziałem tekstu poetyckiego, w którym intonacja składniowa pokrywała się najcz ęści ej z intonacją wierszową, czyli tzw. melodią wersu. Cechy stylu Różewiczowskiego to: wyk...