Dom Pomocy Społecznej - sprawozdanie z praktyk

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5040
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dom Pomocy Społecznej - sprawozdanie z praktyk - strona 1 Dom Pomocy Społecznej - sprawozdanie z praktyk - strona 2 Dom Pomocy Społecznej - sprawozdanie z praktyk - strona 3

Fragment notatki:


Sprawozdanie z praktyk w Domu Pomocy Społecznej
os. Hutnicze 4 w Krakowie
Opiekun: mgr Józefa Kucharska Kraków, 9. 12.2008r. Student: Joanna Latocha
I rok Praca Socjalna
Sprawozdanie. W dniu 9 grudnia 2008 roku o godzinie 14 odbył sie spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie na osiedlu Hutniczym 5.
Zostaliśmy przywitani przez samego dyrektora Pana Tadeusza Skibę który po częuc0śi przedstawiłam placówkę. Wykład dokończyły Panie: Zofia Adamska i Beata Lackosz.
Struktura organizacyjna DPS:
Dyrektor: Tadeusz Skiba
Dział Terapeutyczno-Socjalny- p.o kierownik Zofia Adamska
Dział Finansowo-Księgowy - . Księgowy Urszula Więcek
Dział Administracyjno-Gospodarczy - p.o kierownik Elżbieta Marynowska
Dom Pomocy Społecznej powołany jest na podstawie Zarządzenia Nr. 10/97 Wojewody Krakowskiego z dnia 31 stycznia 1997r. w sprawie przekształcenia Filii Domu Pomocy Społecznej w Krakowie os.Szkolne 28, dział w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Dom dział na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
z póź. zm.),
2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.
Nr 111, poz.535 z póź. zm.),
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póź. zm.),
4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 z póź. zm.),
5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163),
6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.),
7. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z póź. zm.),
8. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (jednolity tekst : Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm.),
9. przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt 1-8 ustaw,


(…)

… Domu dział Rada Mieszkańców, do której zadań należy:
a. współdziałanie z personelem w organizowaniu imprez rekreacyjnych
i kulturalnych,
b. kontrola zachowania mieszkańców i kształtowanie właściwych postaw
społecznych,
c. reprezentowanie interesów mieszkańców,
d. podejmowanie działań w celu aktywizacji mieszkańców do różnych form
terapii,
e. wypracowanie systemu wzmocnień pozytywnych, mających na celu…
… Naszego Mieszkańca 2007 - Konkurs Plam w Bazylice Ojców Franciszkanów 2007
- Wakacje w Suchej Beskidzkiej 2007
- Obóz Integracyjny Polska- Białoruś Wiśniowa 2007
- Koncert Laureatów Krakowskich Spotkań Artystycznych „Gaudium” - Filharmonia Krakowska.
- Turnus Rehabilitacyjny Niedzica 2007
- Turnus Rehabilitacyjny Jarosławiec 2008
- Zabawa Karnawałowa
- Nowohuckie Centrum Kultury 2008
- Konkurs Plam w Bazylice Ojców…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz