Architektura sieci informatycznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura sieci informatycznych - omówienie - strona 1 Architektura sieci informatycznych - omówienie - strona 2 Architektura sieci informatycznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2009-10-26 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2009 A. Kole ż y ń ski W2-1 Andrzej Kole ż y ń ski Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie Technologie informacyjne Organizacja i architektura sieci komputerowych 2009-10-26 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2009 A. Kole ż y ń ski W2-2 Sieci komputerowe – podstawowe poj ę cia • Sie ć  komputerowa  to, ogólnie mówiąc, układ nadajników i  odbiorników – tak jak w każdym systemie komunikacyjnym. •  Nadajnik  (źródło), to komputer wysyłający informacje do innych  urządzeń. •  Odbiornik  (komputer docelowy), to komputer, do którego  informacja jest przesyłana. • Dowolna maszyna, zdolna do komunikacji poprzez sieć, jest  urz ą dzeniem sieciowym  lub  w ę złem . • Aby się komunikować (przesyłać informacje), urządzenia muszą być ze sobą połączone. • Większość sieci jest oparta na przewodach. • W przewodach do przesyłania fizycznych sygnałów,  mogą być zastosowane druty miedziane lub światłowody. • Transmisja radiowa lub mikrofalowa, staje się obecnie coraz  bardziej popularną i powszechnie stosowaną alternatywą dla  fizycznych połączeń. • Dwie, lub więcej sieci połączonych ze sobą tworzą tzw.  Internetwork  ( w języku polskim mówimy po prostu sieć) 2009-10-26 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2009 A. Kole ż y ń ski W2-3 Typy sieci • Sieć pokrywająca pojedyncze pomieszczenie, kilka  pomieszczeń lub pojedynczy budynek, jest określana  mianem sieci lokalnej  LAN  (Local Area Network). • Sieci LAN połączone za pomocą szybkich łączy na  obszarze całych miast, to sieć metropolitalna  MAN (Metropolitan Area Network). • Jeśli do połączeń pomiędzy sieciami lokalnymi  wykorzystuje się publiczną sieć telekomunikacyjną, to sieć taka nazywa się  WAN  (Wide Area Network). • Jeżeli pewna liczba sieci lokalnych jest połączona ze  sobą, tworząc większą sieć centralną, to mówimy o sieci  szkieletowej  BN  (Backbone Network) – np. sieć komputerowa na AGH w Krakowie. 2009-10-26 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2009 A. Kole ż y ń ski W2-4 Sie ć  lokalna LAN (Local Area Network) HUB Stacje robocze 2009-10-26 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2009 A. Kole ż y ń ski W2-5 • Stanowi obecnie istotną część funkcjonalną każdej uczelni,  przedsiębiorstwa, administracji itp. • Oszczędza czas, zasoby, pozwala na scentralizowane, bezpieczne  przechowywanie informacji • Usprawnia współpracę pomiędzy kolegami, współpracownikami • Można ją stosować również do szkoleń on-line ( jest w stanie obsłużyć

(…)

… fizyczna
– jest odpowiedzialana za szybkość transmisji
– Zawiera wszystkie składniki, takie jak konkretny rodzaj wtyczek,
kabli (np. RJ-45, Token Ring, BNC)
• Urządzeniami tego poziomu (warstwy) są m.in. karty
sieciowe NIC, repeatery, huby and koncentratory
W2-30
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2009 A. Koleżyński
2009-10-26
Model OSI vs TCP/IP
• Model OSI Jest bardzo ważną koncepcją
teoretyczną…
… A. Koleżyński
2009-10-26
Sieć rozległa WAN - krajowa sieć PIONIER
W2-9
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2009 A. Koleżyński
2009-10-26
Sieć rozległa WAN (Wide Area Network)

Łączy ze sobą wiele sieci LAN lub
WAN
Wykorzystuje stosunkowo wolniejsze
łącza telekomunikacyjne
Pokrywa regiony, kraje, kontynenty
Wymaga koordynacji i drogiego
sprzętu do obsługi
Dostępne prędkości są bardzo różne
(od 56Kbps…
… AGH Kraków (c) 2009 A. Koleżyński
2009-10-26
Model OSI
Open Systems Interconnection
- fundamentalny model dla całej
komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi
Opracowany w 1974 przez ISO (International Standard Organization) po
tym, jak Amerykański departament obrony rozpoczął użytkowanie
rodziny protokołów TCP/IP.
Ostatecznie zdefiniowany w 1977. Jest obecnie modelem teoretycznym,
określającym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz