Excel - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Excel - wprowadzenie - strona 1 Excel - wprowadzenie - strona 2 Excel - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

2007-10-03 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole y ń ski W1-1 Andrzej Kole y ń ski Wydział In ynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie Wst ę p do informatyki Strona przedmiotu:  http://home.agh.edu.pl/wimicinf 2007-10-03 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole y ń ski W1-2 Małgorzata Jakubowska   (wykład, lab.) A-3, p. 423,  tel. (12) 617-33-83 e-mail: malgorzata.jakubowska@agh.edu.pl Andrzej Kole y ń ski   (wykład, lab.) A-3, p. 9, tel. (12) 617-45-74 e-mail: andrzej.kolezynski@agh.edu.pl Robert Piech   (lab.) A-3, p. 419b, tel. (12) 617-25-25 e-mail: robert.piech@agh.edu.pl Dane kontaktowe 2007-10-03 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole y ń ski W1-3 Plan wykładów 1.       3 X  Wprowadzenie do pracy w  ś rodowisku MS Excel. 2.     10 X  Wprowadzenie do informatyki. Historia komputerów. 3.     17 X  Kodowanie informacji w systemach cyfrowych. 4.     24 X  Podstawy budowy komputerów. 5.       7 XI  Organizacja i architektura sieci komputerowych. 6.     14 XI  Internet – wprowadzenie, protokoły. 7.     21 XI  Internet – aplikacje (klient-serwer, p2p, mieszane). 8.     28 XI  Systemy operacyjne. 9.       5 XII  Wstęp do pracy w środowisku Matlab. 10.   12 XII  Oprogramowanie komputerów. 11.   19 XII  Bezpiecze ń stwo i ochrona danych w sieci - metody  kryptograficzne. 12.     9 I  Bezpiecze ń stwo i ochrona danych w sieci - infrastruktura klucza publicznego, podpis cyfrowy. 13.   16 I  Podstawy algorytmiki. Języki programowania.  Programowanie. 14. 22 I lub 23 I Kolokwium zaliczeniowe. 2007-10-03 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole y ń ski W1-4 Plan ćwiczeń laboratoryjnych Bezpiecze ń stwo i ochrona danych w sieci - infrastruktura klucza  publicznego, szyfrowanie, podpis cyfrowy. 22.01 14.01 13. Test nr 2 23.01 21.01 14. Matlab. 16.01 7.01 12. Matlab. 9.01 17.12 11. Test nr 1 19.12 10.12 10. MS Access. 12.12 3.12 9. JavaScript. 5.12 26.11 8. HTML. 28.11 19.11 7. MS PowerPoint. 21.11 12.11 6. MS Word. 14.11 5.11 5. Sieci komputerowe. Praca w sieci, narz ę dzia internetowe. 7.11 29.10 4. MS Excel – tworzenie wykresów. 24.10 22.10 3. MS Excel – formuły, funkcje. 17.10 15.10 2. Wprowadzenie do pracy w  ś rodowisku Windows. MS Excel – podstawowe operacje na arkuszu. 10.10 8.10 1. Temat zajęć Ś roda Poniedziałek 2007-10-03 Informatyka  IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole y ń ski W1-5 Warunki zaliczenia - Test z zakresu materiału, prezentowanego na 

(…)

… indywidualnego
zaliczania w terminie poprawkowym.
4 lub więcej nieobecności – brak zaliczenia
W1-5
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole yński
2007-10-03
Wprowadzenie do Excela
Arkusz kalkulacyjny, to program
komputerowy do przetwarzania i
prezentacji danych numerycznych,
statystycznych i graficznych.
W1-6
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole yński
2007-10-03
Wprowadzenie do Excela
Części składowe arkusza kalkulacyjnego w
Excelu:
• Arkusz kalkulacyjny – plik na dysku
• Skoroszyt – zbiór arkuszy i wykresów
W1-7
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole yński
2007-10-03
Wprowadzenie do Excela
W1-8
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole yński
2007-10-03
Okno Excela
• Pasek tytułu – zawiera nazwę edytowanego pliku. Jeśli
jest to zeszyt1.xls, to skoroszyt nie był jeszcze
zapisywany…
… skoroszytu
• Tworzenie nowego skoroszytu:
Menu: Plik | Nowy albo klawisze Ctrl+N.
Otworzy się nowy skoroszyt o nazwie Zeszyt#,
gdzie #=1… to numer kolejnego, nowootwartego
skoroszytu
• Zapisywanie:
Menu: Plik | Zapisz albo klawisze Ctrl+S
• Pojawi się okno dialogowe, w którym wpisujemy
nazwę skoroszytu oraz wybieramy miejsce i
format zapisu skoroszytu
W1-12
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole yński…

Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole yński
2007-10-03
Reprezentacja danych
• Tabela
• Diagram
• Wykres
W1-14
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole yński
2007-10-03
Typy danych w arkuszu kalkulacyjnym
• Tekst (alfanumeryczny – litery, cyfry znaki
specjalne)
• Liczby, stałe, daty
• Formuły (mogą zawierać stałe lub wyniki
innych formuł)
• Wartości i wyra enia logiczne
W1-15
Informatyka IMiC AGH…
… komórki
Wybierz komórkę, którą chcesz zmienić. Jej zawartość
pojawi się na pasku formuły.
• Kliknij na pasek formuły i wprowadź zmiany
lub
• Kliknij dwukrotnie na wybraną komórkę (lub wciśnij F2) i
wprowadź zmiany
• Zaakceptuj zmiany klikając na zielony przycisk
naciśnij klawisz Enter
• Zrezygnuj ze zmian, klikając czerwony przycisk
naciśnij klawisz Esc
W1-18
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole…
… (c) 2007 A. Kole yński
2007-10-03
Tworzenie wykresu
Krok 3:
Przy zaznaczonym bloku z
danymi, kliknij ikonkę
Kreator wykresów” na
pasku narzędzi.
Niektóre wersje Excela nie
mają standardowo
umieszczonej tej ikonki na
pasku narzędzi. W takim
przypadku, wybierz opcję
Menu Wstaw|Wykres
W1-39
Informatyka IMiC AGH Kraków (c) 2007 A. Kole yński
2007-10-03
Tworzenie wykresu
Krok 4:
Kreator wykresów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz