Uniwersytet Warszawski - strona 471

Podstawowe założenia epikureizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2555

48.a) Przedstaw podstawowe założenia epikureizmu. b) Wskaż na podstawowe różnice między realizmem a idealizmem. Podaj stosowne przykłady. Było on synem obywatela ateńskiego. Urodził się na wyspie Samos w r. 342 lub 341 p.n.e. Szczycił się on tym, że był zupełnym samoukiem. Tradycja jednak głosi, iż...

Znaczenie filozofii Augustyna dla myśli chrześcijańskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Pytanie 50 Przedstaw znaczenie filozofii Augustyna dla myśli chrześcijańskiej. Augustyn zajmuje w kręgu myśli chrześcijańskiej mniej więcej to samo miejsce, które w myśli europejskiej w ogóle przyznajemy Platonowi. To on dał podstawy dalszego rozwoju wiary chrześcijańskiej, stworzył podwaliny pod n...

Główne założenia filozofii Francis Bacona

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

54. część I Wskaż główne założenia filozofii Francis Bacona. część II Czego dotyczył spór o uniwersalia. Podaj przykłady. część I Bio Pan Franciszek B. był bardzo ambitny(aktywny jako filozof, przyrodnik, prawnik, mąż stanu), z bardzo silnymi aspiracjami politycznymi i światowymi. Jednak znalazł t...

Założenia nowożytnego racjonalizmu na przykładzie filozofii Kartezjusz...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

24.) 1 . ) Główne założenia nowożytn ego racjonalizmu na pr zykładzie filozofii Kartezjusza Nowożytny racjonalizm, przeciwstawiany empiryzmowi głosi, iż cała wiedza (lub jej najważniejsza część) nie pochodzi od zmysłów, lecz jej jedynym źródłem jest rozum . Zmysły nie informują nas o prawdziwej na...

Założenia filozofii Augusta Comte'a, agnostycyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2576

HISTORIA FILOZOFII 62. Wskaż na podstawowe założenia filozofii Augusta Comte'a. Wyjaśnij znaczenie pojęcia agnostycyzm. AUGUST COMTE I POZYTYWIZM Pozytywizm powstał we Francji, początek dał mu Comte. Jego dążeniem było trzymanie się faktów, a ...

Założenia filozofii Platona

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1015

ZESTAW 27 64. Przedstaw założenia filozofii Platona. Wskaż na jej znaczenie dla późniejszego rozwoju filozofii. Wyjaśnij znaczenie pojęcia transcendentalizm. (ad. Pierwsza część zestawu - Platon) Platon (427 - 347 p.n. e.) naprawdę nazyw...

Poglądy filozoficzne Platona i Plotyna - porównanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1855

66. Porównaj poglądy filozoficzne Platona i Plotyna. Wskaż na podobieństwa i różnice. Czym zajmuje się ontologia? Podaj przykłady. PLATON ok. 427 - 347 p.n.e., filozof grecki PLOTYN ok. 204-ok. 269 p.n.e., filozof grecki, twórca neoplatonizmu. Objaśniał, interpretował poglądy Platona. Faktycznie ...

Poglądy etyczne Sokratesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3038

Zagadnienie 68 Przedstaw poglądy etyczne Sokratesa. Wskaż na ich współczesne znaczenie. Wyjaśnij znaczenie pojęć: monizm, dualizm, pluralizm. Podaj przykłady. Idąc za „Historią Filozofii” Tatarkiewicza, poglądy Sokratesa na tematy etyki można ująć w trzy zasadnicze punkty. 1. CNOTA JEST DOBREM BEZ...

Filozofia w ludzkim rozumieniu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Zestaw 30 70. Jakie znaczenie - w Twoim rozumieniu - ma filozofia ? Czy dla współczesnego człowieka ma ona praktyczne znaczenie, czy też nie ? Czym jest filozofia dla Ciebie ? Czy uważasz, że filozofia powinna być wykładana na kierunkach humanistycznych szkół wyższych ? Wiedza filozoficzna pozwal...