Uniwersytet Warszawski - strona 460

Popularne tygodniki w Niemczech

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

Popularne tygodniki w Niemczech Der Spiegel, Focus, Die Zeit, Stern, W 1996 roku w Niemczech wychodziło około 7 tys. czasopism. Wśród tygodników wyróżnić można : te redagowane według formuły gazety codziennej, jak np. „Die Zeit”, „Bayer Kurier”, „Rheinischer Merkur/ Christ und Welt”; magazyny info...

Zagraniczne systemy prasowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 840

Zagraniczne systemy prasowe Charakterystyka systemu medialnego Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Rosji Cechy charakterystyczne: Zasięg mediów: W większości tych krajów, a ostatnio także w Rosji media mają charakter lokalny, czasami ponadregionalny... Tytułów ogólnokrajowy...

Doktryny medialne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5761

TKS II Semestr (ćwiczenia) 1.Doktryny Medialne Doktryna Autorytarna (systemy feudalne i totalitarne) Założenia: - ułomność natury ludzkiej. Jednostka musi funkcjonować w zbiorowości zorganizowanej i kontrolowanej przez państwo ; - prymat państwa nad jednostką ; Rola mediów: - Media mają działać n...

Hipoteza porzadku dziennego lub porządku spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1911

Hipoteza porządku dziennego lub porządku spraw (agenda-setting) Zjawisko porządku dziennnego - jest to sposób umieszczania tematów i ich struktura w środkach masowego przekazu, poprzez co środki masowego przekazu wywierają wpływ nie tyle na ludzkie opinie, ile na kierunki (t.j. zakres i hierarchię...

Komunikowanie niewerbalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE Komunikowanie niewerbalne - sposób komunikowania za pomocą przekazów niewerbalnych, czyli sygnałów niemających formy mówionego słowa ani pisanego wyrazu, a wywierających wpływa na uczestników procesu komunikowania. Obejmuje sygnały pozbawione słów lub zastępujące słowa. R...

Komunikowanie - istota i typy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1729

1. Komunikowanie: istota i typy Komunikowanie to rodzaj kontaktu nawiązanego za pomocą zmysłów lub specjalnych narzędzi (środków komunikowania) między co najmniej dwoma osobami, z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej (odbiorca) za pomocą zrozumiałych dla nich obu znaków pewne treści pojęciowe...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1575

KULTURA MASOWA 1.Kultura A)Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchoweg...

Męskie i żeńske style komunikowania się

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

Czy istnieją męski i żeński styl komunikowania się? Liczne badania z zakresu psychologii społecznej podejmują problem istnienia różnic między sposobami komukowania się kobiet i mężczyzn. Jednocześnie współcześni naukowcy, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy różnice te w ogóle istnieją, skłaniają ...

Popkultura, czyli kultura masowa - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2807

Popkultura, kultura masowa Kultura masowa - kultura komercyjna, produkowana masowo, dla masowego rynku, tworzona przez masową technikę, sprzedawana dla zysku masowej publiczności. Jest silnie związana z powstaniem środków masowego przekazu. Cele: - nastawienie na dochód -proste, standardowe treś...

Pytania egzaminacyjne z teorii komunikowania masowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3885

Pytania egzaminacyjne z teorii komunikowania masowego Komunikowanie: Istota, typy Środki komunikowania (media): ogólna charakterystyka Znaki i kody: ogólna charakterystyka Co to jest dyskurs Ogólny model komunikowania Kryteria oceny ważności aktu komunikowania Kompetencja komunikacyjna: elem...