Uniwersytet Warszawski - strona 461

Teoria kultury masowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

WZYSTKO DLA WSZYSTKICH elementy kul t ury masowej / audytorium a public z ność KULTURA MASOWA to film, radio, telewizja i kino, masowa prasa, wielonakładowe wydawnictwa książkowe i broszurowe, muzyka popularna i młodzieżowa oraz wiele innych form prezentowanych na szeroką skalę.Kultura masowa to zj...

Wygląd jako element komunikacji niewerbalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Wygląd jako element komunikacji niewerbalnej (na podstawie artykułu Alicji Kuczyńskiej) Może zabrzmi to dziwnie, ale można powiedzieć, że ludzie należą do gatunku zwierząt społecznych. Jak to rozumieć? Otóż oznacza to, że ich prawidłowy rozwój, przeżycie oraz genetyczne przetrwanie związane jest z ...

Język - omówienie pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

Język Język - słowo wieloznaczne; Naturalne (polski, francuski) Pośrednie (esperanto, elficki, interlingwa, ido) Sztuczne (C++, visual basic) Języki żyją, a zatem mogą umrzeć Żywe Martwe (łacina) - brak ludzi, którzy radząc się uczą się dan...

Język i komunikacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1351

09.10.2007 Wykład 2 Należy odróżnić język komunikowania się zwierząt, od tego, którym my się komunikujemy. Nasz język i nasze komunikowanie się jest pod każdym względem doskonalsze i bardziej skomplikowane. 1. Podstawową cechą wszystkich języków jest foniczność , forma dźwiękowa. Była to pierwotna ...

Hierarchia systemów języka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

16.10.2007 Wykład 3 Każdy język naturalny składa się z hierarchii systemów: Fonologiczny - wymowa, cecha oralna języka Morfologiczny - budowa wyrazów, oraz słowotwórstwo (istnieją języki, gdzie ten system jest bardzo skomplikowany, a w inny...

Akt mowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1974

23.10.2007 Wykład 4 Akt mowy - działanie będące wynikiem znajomości zasad rządzących językiem jako abstrakcyjnym, bezdźwięcznym systemem, oraz chęci komunikacji, a także kontekstu i celu wypowiedzi Podejście lokucyjne do akty mowy, to analiza ak...

Detonacja i różnice znaczeniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

30.10.2007 Wykład 5 Denotacja - skrótowy opis obiektu (np. słowo drzewo opisuje drzewo, jako drzewo) Wiele słów, prócz ścisłego znaczenie posiada także tzw. konotację , która oznacza pewno dodatkowe znaczenie, lub skojarzenie będące cechą kultu...

Język i subkody - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

13.11.2007 Wykład 6 Żaden język nie jest jednorodny. Nawet w obrębie jednego języka, na dobrą sprawę używamy wielu odmian tego samego języka. Mamy dwa subkody : pisany i mówiony Do pewnego momentu, ludzkość znała tylko jeden z tych subkodów: mówiony. Nawet dziś ogromna większość języków (80%), fun...

Biolekty i style informacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1974

20.11.2007 Wykład 7 Biolekty - to odmiany języków, które charakteryzuje różne grupy społeczne, np. kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzież, studenci, dorośli ludzie, starcy Różnice między kobietami i mężczyznami: Kobiety używają czasownika w rodzaju żeńskim, zaś mężczyźni w męskim W języku kobiet n...

Miejsce języka polskiego na mapie języków świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

27.11.2007 Wykład 8 Miejsce języka polskiego na mapie języków świata Klasyfikacja genetyczna (historyczna) - jak to się stało, że powstał nasz język i z jakimi innymi językami ma on coś wspólnego Język polski to oczywiście język słowiański Razem z innymi Słowianami pochodzimy od języka praindoeur...