Uniwersytet Warszawski - strona 408

Wykład - Kultury polityczne systemowo niejednolite

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Kultury polityczne systemowo niejednolite: ◙ k. zaściankowości i podporządkowania - społ. afrykańskie, element struktur plemiennych i występowanie władz scentralizowanych. ◙ k. podporządkowania i uczestnictwa - część ludzi biernych i część zapaleńców uważających, że trzeba walczyć bo można coś zmi...

Wykład - Mała Konstytucja z 20.02.1919 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476

Mała Konstytucja z 20 II 1919 r. I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd Naczelnika Państwa, do wiadomości i wyraża Mu podziękowanie za pełne trudów sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny. II. Aż...

Wykład - mafia i polityka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

MAFIA I POLITYKA Mafia to wieloszczeblowa, hierarchiczna, zakonspirowana organizacja przestępcza, o wielu zakresach działalności pozaprawnej, powiązanej z aparatem władzy i wykorzystująca te związki do swej działalności. Mafia dąży do pozyskania najczęściej łapówką, szantażem lub terrorem policjant...

Wykład - Mafia paliwowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Mafia paliwowa W latach 80. Włochami wstrząsnęła Afera, bo policja chroniła mafię paliwową i pomogła jej wyprać miliony dolarów. Pod osłoną organów ścigania i politków włoska mafia paliwowa działała prawie 10 lat. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 20 proc. zużywanej we Włoszech...

Wykład - Mafia pruszkowska a policja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Mafia a policja W roku 1989, oficerowie mający bliskie kontakty z przestępczym podziemiem stanęło na jego czele. To oni organizowali nielegalny handel paliwami, alkoholem, założyli firmy ochroniarskie, zaczęli działać w branży usług finansowych, w handlu zagranicznym i handlu bronią. Prawie 80 proc...

Wykład - mafia pruszkowska i wołomińska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1645

MAFIA PRUSZKOWSKA I WOŁOMIŃSKA I ICH POWIĄZANIA Z POLITYKĄ Kraje europejskie, które całkiem niedawno wyzwoliły się spod władzy reżimów komunistycznych, zyskały miano "młodych demokracji". Ich najpoważniejszym problemem jest powiązanie sfery polityki z nielegalną i opartą często na terrorz...

Wykład - mafia włoska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

MAFIA WŁOSKA Mafia istnieje tyle ile zjednoczone Włochy. Niejednokrotnie już zwiastowano jej schyłek i kilkakrotnie wygłaszano nad nią mowy pogrzebowe, ale mimo to przetrwała zarazem represyjne akcje, tudzież liczne konflikty wewnętrzne decydujące o jej historii. Charakterystyczne dla tej organiza...

Wykład - Metoda d'Hondta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Metoda D'HONDTA, SAINTE-LAGUE, STV Formuła d'Hondta jest najbardziej rozpowszechnioną w Europie metodą transformacji głosów w mandaty. Należy do grupy tzw. FORMUŁ NAJWIĘKSZYCH ŚREDNICH. Polega na podzieleniu liczby głosów uzyskanych poprzez poszczególne partie w okręgu wyborczym przez kolejne liczb...

Wykład - podział systemu społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Na system społeczny składa się: *s. politycz, *s. gospod., *s. prawny, *s. religijny, *s. ekolog. itp. Aby system polityczny mógł funkcjonować musi być: WKŁADY → SYSTEM → WYTWORY SYST. POLIT. -żądania POLITYCZNY -decyzje -poparcia -posunięcia Cechy syst. polit.: *ustala reguły gry i ma prawo uży...

Wykład - Nowa konstytucja i jej części

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Nowa konstytucja i jej części, tytuły, rozdziały i artykuły Konstytucje można podzielić na: części, tytuły, rozdziały i artykuły - wszystkie one posiadają jednakową moc prawną. Pierwsza część konstytucji zawiera zasady podstawowe. Stanowią one integralną część konstytucji, większość artykułów znaj...