Uniwersytet Warszawski - strona 407

Wykład - kolonializm w XIX wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2289

KOLONIALIZM W XIX WIEKU - PODZIAŁ ŚWIATA Kolonializm w XIX wieku - podział świata Od momentu powstania zorganizowanych państw narody walczą ze sobą w celu rozszerzenia swojego terytorium, zwiększenia swojego wpływu. Kiedy w Europie zabrakło już terenów do podbicia wielcy odkrywcy - Vasco Da Gama, ...

Wykład - konferencja bezpieczeństwa i współpracy europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ (KBWE) Początek lat 70. przyniósł podjęcie przez Kreml ofensywy ideologicznej i inicjatyw rozbrojeniowych, które miały uśpić czujność Zachodu i pozwolić ZSRR i jego sojusznikom objąć przewodnictwo w świecie. Sytuacja międzynaro­dowa (kryzys państ...

Wykład - konflikt francusko-wietnamski od 1954 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

KONFLIKT FRANCUZKO - WIETNAMSKI DO 1954 ROKU Bibliografia: Dmochowski Artur, Wietnam 1962-1975, Warszawa 2003 r. Kuczyński Maciej, Konflikty zbrojne w Azji, Ameryce, Australii i Oceanii. Informator, Warszawa 1995 r. Wilkosz Stefan, Wietnam - Anatomia zwycięstwa i klęski, Warszawa 1977 r. 4. http...

Wykład - konkordat a konstytucja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

KONKORDAT A KONSTYTUCJA 1. Problem zgodności konkordatu z konstytucją Dla całokształtu stosunków między państwem a Kościołem zasady konstytucyjne mają znaczenie fundamentalne. Dlatego też podjęcie analiz zmierzających do wyjaśnienia problemów dotyczących stosunku konkordatu podpisanego w dniu 28 l...

Wykład - konkordat między stolicą apostolską a Rzeczpospolitą Polską...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 434

KONKORDAT MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ, A RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ (CHARAKTERYSTYKA USTAWODASTWA WYZNANIOWEGO W OKRESIE: II RP, OKRESU KOMUNISTYCZNEGO, III RP Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w II RP Konstytucja z 17 marca 1921 roku: Jej przepisy są wynikiem kompromisu zawartego pomiędzy pra...

Wykład - konstytucje Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

KONSTYTUCJE a) 3 maja 1791 roku - uchwalona była z naruszeniem prawa (przerwa na święta wielkanocne, Małachowski zwołał sejm w konspiracji, byli tylko ludzie za konstytucją). Przed uchwaleniem konstytucji stworzono 2 ustawy (o reorganizacji sejmików, z których usuwa się szlachtę

Wykład - Kontrola budżetowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Kontrola budżetowa Wszystkie rachunki dochodów i wydatków wspólnotowych środków podlegają kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Każda instytucja powołuje kontrolera finansowego, który w swych działaniach jest całkowicie niezależny. Kontrola zewnętrzna należy w pierwszym rzędzie do Trybunału Obrachunk...

Wykład - Kryterium praw mniejszości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Kryterium praw mniejszości: ■ demokracja liberalna - uwzględnia prawa mniejszości i na pierwszym miejscu stawia prawa człowieka, a zatem twierdzi, że należy dać prawa mniejszościom. ■ demokracja radykalna /absolutna/ - ci kt. są w wi...

Wykład - Kultura obywatelska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Kultura obywatelska - nowa fascynacja kulturą obywatelską, istota - w jej ramach na równych prawach występują te wszystkie trzy typy kultur polit. i mogą się realizować każda na danym poziomie życia społecznego  k. zaściankowa -realizowana na poziomie gr. lokalnych, poziomie określonego celu /