Wykład - Nowa konstytucja i jej części

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Nowa konstytucja i jej części - strona 1 Wykład - Nowa konstytucja i jej części - strona 2 Wykład - Nowa konstytucja i jej części - strona 3

Fragment notatki:

Nowa konstytucja i jej części, tytuły, rozdziały i artykuły
Konstytucje można podzielić na: części, tytuły, rozdziały i artykuły - wszystkie one posiadają jednakową moc prawną.
Pierwsza część konstytucji zawiera zasady podstawowe. Stanowią one integralną część konstytucji, większość artykułów znajdujących się w tej części jest napisana językiem prawniczym. Były pierwsze gdyż ustawodawca chciał podkreślić ich rangę i znaczenie. Ustawa zasadnicza Włoch nie zawiera preambuły, mimo że były zgłaszane jej propozycje na forum Zgromadzenia Konstytucyjnego. Brak preambuły świadczy o tym, że ustawodawcy zależało na tym aby podkreślić prawny charakter sformułowań.
Artykuł pierwszy konstytucji jest sformułowany następująco: „Włochy są republiką demokratyczną opartą na pracy. Suwerenność należy do ludu, który wykonuje ją w formach i granicach określonych w konstytucji”. W innych artykułach zaliczanych do zasad podstawowych konstytucja podkreśla iż: Republika uznaje i gwarantuje nienaruszalne prawa człowieka, równość obywateli wobec prawa bez względu na płeć, język, rasę, religię oraz pozycję osobistą i społeczną. Republika przyznaje wszystkim obywatelom prawo do pracy, ochronę przez państwo mniejszości językowych. Stosunki państwa z kościołem są we własnym zakresie niezależne i suwerenne, ich stosunki są regulowane Paktami Laterańskimi. Włoski porządek prawny dostosowuje się do powszechnie uznanych norm prawa międzynarodowego. Państwo włoskie odrzuca wojnę jako sposób rozwiązywania problemów i sporów międzynarodowych. Artykuł dwunasty, ostatni który zalicza się do Zasad Podstawowych mówi iż: „Flagą Republiki jest trójkolorowy sztandar włoski: zielony, biały i czerwony, o trzech pionowych pasach równych wymiarów”.
Część pierwsza konstytucji to Prawa i Obowiązki Obywateli. Część ta składa się z czterech tytułów:
Stosunki obywatelskie (artykuły od 13 do 28)
Stosunki moralno-społeczne (artykuły od 29 do 34)
Stosunki ekonomiczne (artykuły od 35 do 47)
Stosunki polityczne (artykuły od 48 do 54)
Część druga to Ustrój Republiki. W skład tej części wchodzi sześć tytułów, a mianowicie:
Parlament (można tu wyróżnić dwa rozdziały)
Izby (artykuły od 55 do 69)
Ustawodawstwo (artykuły od 70 do 82)
Prezydent Republiki (artykuły od 83 do 91)
Rząd (są tu trzy rozdziały)
Rada Ministrów ( artykuły od 92 do 96)
Administracja Publiczna (artykuły 97 i 98)
Organy Pomocnicze (artykuły 99 i 100)
Sądownictwo (zawiera dwa rozdziały)
Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości (artykuły od 101 do 110)


(…)

… lokalnych. Tworzy ona wiele oryginalnych instytucji, mających wpływ na charakter ustroju, takie jak: Rada Sądownictwa czy Trybunał Konstytucyjny. Ustawa zasadnicza Włoch zawiera sporo instytucji określanych mianem „nowatorskich”. Wyrazem jej nowatorskiego charakteru było m.in.: „ustanowienie różnych form demokracji bezpośredniej (inicjatywa ludowa, referendum)”. Wiele postanowień demokratycznych powoduje…
… rodziny królewskiej. Artykuł ten mówi, iż: „Członkowie i potomkowie dynastii sabaudzkiej nie są wyborcami i nie mogą piastować urzędów publicznych ani stanowisk wybieralnych. Byłym królom z dynastii sabaudzkiej, ich małżonkom oraz potomkom męskim zabroniony jest wstęp i prawo pobytu na terytorium kraju. Majątek znajdujący się na terytorium kraju byłych królów dynastii sabaudzkiej, ich małżonek i potomków męskich przechodzi na własność państwa. Przeniesienia i ustanowienia praw rzeczowych na tym majątku, dokonane po 2 czerwca 1946 r., są nieważne”. Poparcie dla powrotu rodziny królewskiej i wiążącymi się z tym zmianami w konstytucji wyraził prezydent Republiki Włoskiej Oscar Luigi Salfaro. Pozytywnie do tej propozycji odnosi się również premier jak i partie polityczne: Forza Italia, Sojusz Narodowy i CDU…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz