Wykład - podział systemu społecznego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podział systemu społecznego - strona 1 Wykład - podział systemu społecznego - strona 2 Wykład - podział systemu społecznego - strona 3

Fragment notatki:

Na system społeczny składa się: *s. politycz, *s. gospod., *s. prawny, *s. religijny, *s. ekolog. itp.
Aby system polityczny mógł funkcjonować musi być:
WKŁADY → SYSTEM → WYTWORY SYST. POLIT.
-żądania POLITYCZNY -decyzje -poparcia -posunięcia
Cechy syst. polit.: *ustala reguły gry i ma prawo użycia siły wobec tych co się nie zastosują, *wywiera większy wpływ na pozostałe systemy niż pozostałe.
System polityczny w otoczeniu wew. - s. prawa, s. ekologii, s. religii, s. gosp., kultura.
System polityczny w otoczeniu zew. - międzynarodowe /inne systemy społeczne/
Wkłady: *żądania - dostarczenie syst. polit. inform. co powinien w pierwszej kolejności rozpatrywać. 6 podst. żądań:
☻ dystrybucja dóbr i usług /żądania uchwalenia budżetu, płacy minimalnej/
☻ formy uzyskiwania zasobów przez państwo od osób fizycznych i prawnych
☻ żądania dotyczące regulacji zachowań /szeroko rozumiany syst. prawny -karny, cywilny, itp./
☻ żądania dot. partycypacji polit. /prawa o stowarzyszeniach, partiach polit, czy można rozpisywać referendum i jaka musi być na nim frekwencje/
☻ żądania komunikacji i inform. /obywatele mają prawo do inform. i być komunikowani przez polityków o swoich zamierzeniach./
☻ żądania stabilizacji i porządku /demokratyzacji/ -chodzi o to aby przymus był jak najrzadziej stosowany.
Wkłady: *poparcia
► czynne - kampania wyborcza /rozwieszanie plakatów, głosowanie/
► bierne - przychylny stan umysłu w sondażach, sam fakt nie występowania przeciwko syst. polit.
3 strefy udzielania poparcia:
1.Wspólnota polit. - zgoda ogółu obywateli co do pewnych wartości, pryncypiów /demokracja parlamentarna, monarchia konstytucyjna, istnienie państwa/.
2.Ustrój - poparcie dla pewnych reguł gry /konstytucyjnych, przepisy wg. kt. dane społeczeństwo funkcjonuje/.
3.Rząd - rezerwy poparcia - kredyt zaufania wobec rządu, kt. pozwala rządowi sprawować władzę przy niezadowoleniu społeczeństwa. /Społ. wie że rząd się stara ale mu nie wychodzi. Wytwory - sprzężenie zwrotne - 4 kategorie wytworów:
1.Ekstrakcje - odpowiedzialne za formy uzyskania przychodów, system podatkowy.
2.Regulacje zachowań - obejmują wszystkie regulacje prawne.
3.Dystrybucja dóbr i usług - polit. przywilejów /karta stoczniowca, nauczyciela, górników itd./. Neutralizacja zagrożonych dla rządu grup społ.


(…)

… syst. polit.
 Emocjonalna /uczuciowa/- sympatia - antypatia, duma - wstyd.
 Oceniająca /wartościująca, normatywne/ - ocena syst. polit.
Obiekty kultury politycznej (4):
1.Syst. jako całość. *Oceniamy całość /ustrój, parlament/ - wymiar strukturalny. *Oceniamy konkretną osobę /nie urząd premiera ale Jerzego Buzka/ - wymiar personalny.
2.Obiekty inicjujące - to co się lokuje na wejściach syst. polit…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz