Wykład - Partie polityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Partie polityczne - strona 1 Wykład - Partie polityczne - strona 2 Wykład - Partie polityczne - strona 3

Fragment notatki:

Partie polityczne - wyspecjalizowane org. społ., posiadające określony program będący podstawą uzyskania szerszego poparcia społ. i zdobycia dzięki temu poparciu władzy i/lub maksymalizacji pozycji w systemie polit.
Partia - oznacza że skupi tylko część społ. Partie masowe skupiają od 10 - 15% społ.
Powstanie partii polit. datuje się już w starożytnym Rzymie. Etapy powstawania partii polit.:
 partie rodowe
 arystokratyczne - reprezentowano różne interesy, ideologie, dostępna tylko dla najwyższych klas.
 kluby polit. - upadek feudalizmu, wkracza mieszczaństwo, do tego momentu możemy mówić o znaczeniu partii w dzisiejszym wymiarze. Odchodzono od arystokratycznego typu partii.
 partie masowe - związane z upowszechnieniem prawa wyborczego, najczęściej partie robotnicze.
 partie wyborcze - są zainteresowane „łowieniem” głosów, wyborców. Okresowa aktywizacja nie członków lecz wyborców.
Podział ogniw partii:
♫ o. partycypacyjne - umożliwia społ. rzeczywisty wpływ na proces rządzenia:-wysuwanie kandydatów w wyborach, -zgłaszanie postulatów, -wew. demokracja, -rozbudowana strukt. terytorialna /oddziały terenowe/, organizowanie spotkań z sympatykami /obecnie przez śr. masowego przekazu/.
♫ o. wyborcze - wystawianie kandydatów w wyborach, ludzie z ramienia tej partii są kontrolowani, aby postępowali zgodnie z założeniami tej partii. Jest to wygodne ogniwo bo partia ma b. duży wpływ na osoby wywodzące się z tej partii, większy niż na osoby desygnowane przez nią /Kołodko - SLD/
♫ o. klintelistyczne - związane z faktem wyborów. Cel - pozysk. elektoratu, składanie obietnic i ich realizacja w zamian za głos w wyborach „kiełbas przedwyborcza” /karty nauczyciela, górnika, hutnika/
♫ o. kierowniczo - nakazowe - w syst. autorytarnych, kontrola monopartii nad systemem polit.
Trzy podstawowe funkcje partii:
◙ integracyjna /ekspresyjna/- aby zjednoczyć określone gr. społ. w ramach określonych celów, w zamian za wyrażanie interesów tych gr. kt. poprą partię.
◙ selekcji kandydatów na obieralne /określone/ stanowiska najczęściej we władzy wykonawczej.
◙ partycypacji - udział w procesach decyzyjnych, konstruowanie rządu, prowadzenie bieżącej polityki.
Zjawiska charakterystyczne dla partii:
 spada znaczenie ideologii - nowy sp. wpływania na wyborcę, poprzez konkretne problemy, sprawy.  dążenie do zawłaszczenia własności państwa na rzecz partii.
 zanik klasowości w apelach partyjnych. Wszystkie partie mają ambicje być partiami wszystkich ludzi, a nie partiami określonych gr. społ. Jeżeli będą chcieli w jakiejś gr. społ. zwiększyć zaufanie to będą więcej obiecywać.


(…)

…”
■ charakter syst. polit. - ordynacja większościowa - stworzenie silnego, sprawnego rządu.
■ parlamentaryzm - aby być prezydentem należy zrezyg. z członk. w partii. Trzeba być niepartyjnym.
Trzy typy „rządów partii”:
 bipolarny rz. p. - są dwie siły. Istnieje partia mająca większość i sama tworzy rząd albo jest zawiązana koalicja PRZEDWYBORCZA /zawiąz. przed wyborami/ i jest ona w stanie sama rządzić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz