Uniwersytet Warszawski - strona 409

Wykład - odejście Gomułki od idei października

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

ODEJŚCIE GOMUŁKI OD IDEII PAŹDZIERNIKA W LATACH 1957-1970 W PZPR nurt reformistyczny Gomułki zaczął powoli ustępować dawnej linii politycznej partii. W styczniu 1957 roku odbyły się wybory do sejmu, do których namawiał także Wyszyński. Wybory nie przyniosły większych zmian we władzach. Premierem po...

Wykład - okres transformacji i plan ekonomiczny Balcerowicz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

OKRES TRANSFORMACJI I PLAN EKONOMICZNY BALCEROWICZA Pod koniec lat osiemdziesiątych doszło do upadku rządu Mieczysława Rakowskiego, a polityka finansowa państwa znalazła się poza wszelką kontrolą. Pojawiło się zjawisko hiperinflacji, „we wrześniu 1989 roku na

Wykład - organizacja układu warszawskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

ORGANIZACJA UKŁADU WARSZAWSKIEGO, FUNKCJONOWANIE UKŁADU WARSZWSKIEGO OD MOMENTU JEGO UTWORZENIA W DNIU 14. V. 1955r. DO DNIA DEFINITYWNEGO ROZWIĄZANIA W DNIU 1. VII. 1991 r. Bibliografia. 1.Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek ...

Wykład - Parlament III RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Parlament III RP - sposób powołania, funkcje i struktura Parlament w III RP jest składa się z dwóch izb: Sejmu i Senatu. Sejm składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym na okres na kadencję 4 lat. Senat składa się ze 10...

Wykład - definicja parlamentaryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

PARLAMENTARYZM: - przeważa w państwach demokratycznych,  Władza egzekutywy (gabinetu) pochodzi od parlamentu, przed którym ponosi odpow. polityczną  Parlament i jego izba niższa wyłonione w wyborach powszechnych. Szwecja, Słowacja, Węgry, Portugalia→parlam. jednoizbowy; Niemcy→Bundestag→ wybierany...

Wykład - partie polityczne w przedwczesnej Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

PARTIE POLITYCZNE W PRZEDWOJENNEJ POLSCE PRAWICA NARODOWA DEMOKRACJA (ENDECJA)- Program oparty na nacjonalizmie, przewaga dobra narodowego nad innymi sprawami. Polska państwem narodowym (bez mniejszości). Hasło antysemityzmu politycznego. Antylewicowość. Wrogość wobec Piłsudzkiego. Popierali liber...

Wykład - Partie polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Partie polityczne - wyspecjalizowane org. społ., posiadające określony program będący podstawą uzyskania szerszego poparcia społ. i zdobycia dzięki temu poparciu władzy i/lub maksymalizacji pozycji w systemie polit. Partia - oznacza że skupi tylko część społ. Partie masowe skupiają od 10 - 15% społ...

Wykład - pierwszy niekomunistyczny rząd

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 91
Wyświetleń: 371

PIERWSZY NIEKOMUNISTYCZNY RZĄD Wybory z 06.1989 wyłoniły nową siłę polityczną- Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie jako przewodniczącym NSZZ Solidarność. W parlamencie powstał Obywatelski Klub Parlamentarny- OKP, z Bronisławem Geremkiem na czele. Przewodniczącym Parlamentarnego Klubu Lewicy Dem...

Wykład - plany stron

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

PLANY STRON Stany Zjednoczone Amerykański plan działań zakładał, że w pierwszej fazie operacji lotnictwo zbombarduje garnizony Sił Obrony Narodowej (oficjalna nazwa panamskich sił zbrojnych) oraz inne ważne obiekty wojskowe. Następnie do akcji wejść miało 5 grup taktycznych, które miały obezwładni...

Wykład - Platon-zasada przywództwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

PLATON - ZASADA PRZYWÓDCTWA W politycznym programie Platona idee moralne, jak sprawiedliwość, dobro, piękno, mądrość, prawda i szczęście odgrywają bardzo ważną rolę. Platońska teoria sprawiedliwości wskazuje bardzo wyraźnie, że podstawowym problemem politycznym jest: kto ma rządzić państwem. Po dłu...