Uniwersytet Warszawski - strona 34

URLOP WYPOCZYNKOWY

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

URLOP WYPOCZYNKOWY Urlop wypoczynkowy - Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. (Art.152). Nabycie prawa do urlopu: Urlop pierwszy - Pracownik podejmujący pracę po raz pier...

USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 ROKU - KODEKS PRACY

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 ROKU - „ KODEKS PRACY” Według art.1- „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.” STOSUNEK PRACY- art.22.§1 - „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kier...

Wprowadzenie do prawa pracy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567

06.10.10 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Dyżury- środa 9 45 11 15 Nowy Świat 67 s 103 I piętro Instytut Nauk Politycznych UW Egz pisemny w formie testowej, prof. Liszcz książka TEMAT: PRAWO PRACY, WPROWADZENIE Strony stosunku pracy- ukształtowane przy nowelizacji z 96 roku. Do tego roku st...

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Wynagrodzenie za pracę - to świadczenie wynikające ze stosunku pracy, obowiązkowe, okresowe, co do zasady wyrażone w pieniądzu, świadczone przez pracodawcę na rzecz pracownika. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonyw...

Zatrudnienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE POWOŁANIA Powołanie - akt mocą, którego powierza się danej osobie stanowisko kierownicze lub inne samodzielne oraz nawiązuje się z nią stosunek pracy. Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Może być też przeprowad...

Rodzaje ubezpieczeń pracowniczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

RODZAJE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Powszechne ubezpieczenie zdrowotne- 6.02.1998 ust. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. FORMY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: Badanie i porada lekarska Badanie diagnostyczne Leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, w ramach choroby doraźnej) Rehabilitacja lecznicza Św...

Geopolityka współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945

Geopolityka współczesna (okres po 2 wojnie światowej) Ta geopolityka będzie się na gruncie amerykańskim rozwijała 2 podstawowymi nurtami: 1 nurt koncentrować się będzie na problematyce polityczno-wojskowej, na amerykańskim potencjale nuklearny...

Geopolityka Brytyjska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Geopolityka Brytyjska W przeciwieństwie do tego, że wielką siłą polityczną było imperium brytyjskie za czasów panowania królowej Wiktorii, geopolityka brytyjska tak silna nie była...

Geopolityka w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 882

Temat: geopolityka w stosunkach międzynarodowych Podejście geopolityczne jest jednym z tradycyjnych pojęć w nauce o stosunkach międzynarodowych. Tradycyjnym czyli jednym z najdłużej funkcjonujących. Często kiedy rozpatruje się problematykę uwar...

Kolonizacja i dekolonizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2191

W okresie po 2 wojny światowej gdy procesy dekolonizacyjne nie miały zbyt dużego natężenia stanowiły one ponad 100 jednostek geopolitycznych - grupa niewiele mniejsza niż grupa ówczesnych państw świata. Główną cechą odróżniającą terytoria za...