Uniwersytet Warszawski - strona 22

Badania socjologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Łojko
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

Badania na około 400 osobach - to próba błędu wynosi plus minus 5% Badania na około 1000-1200 osobach - próba błędu plus minus 3% (tak działa CBOS).   Respondenci niechętnie odpowiadają na pytania otwarte! POSTRZEGANIE CZŁOWIEKA W SPOŁEC...

Historia książki - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Mieszkańcy Krety używali dwóch systemów pisma: pisma linearnego A i pisma linearnego B. To pierwsze było używane 1700-1600 r. p. n. e. Świadczyłyby o tym pozostałości w Kreta - Knossos. Nie wiadomo, w jakim języku została ona sporządzona przypuszcza się część tekstów była spisywana w jęz. greckim....

Dramat i teatr antyczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260

Ze starożytnego dytyrambu - pieśń na cześć Dionizosa. Wcielenie do chóru postaci kierownika chóru pozwoliło na dramatyzowanie. Wprowadzono pierwszego aktora (postać, która mówi tekst dramatu) - umieszczono go naprzeciw greckiego chóru i wyposażono w maskę, zmieniając je, grał różne postaci. Była t...

Średniowieczna pieśń religijna polska - opracowanie utworów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2856

BOGURODZICA Z opracowania: „Średniowieczna pieśń religijna polska” oprac. M. Korolko: -nie jest to utwór jednorodny, tylko stanowi połączenie tropów pochodzących z różnych czasów, złączonych w jedną całość dzięki wspólnemu ich wykonywaniu. -wyróżnia się w utworze trzy główne części: a) archaiczna...

Średniowieczna pieśń religijna polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1841

Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. Mirosław Korolko, wyd. 2 zm., BN I 65, 1980. WSTĘP Geneza pieśni religijnych w językach narodowych. wierszowane utwory słowno-muzyczne wyrażające treści religijne od początku chrześcijań-stwa (przejęte z innych kultur) ściśle związane z obrzędami i l...

Średniowieczna proza polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1386

Średniowieczna proza polska, oprac. Stefan Vrtel-Wierczyński, wyd. 2 zm., BN I 68, 1959. WSTĘP polska średniowieczna proza ma niemal wyłącznie charakter religijny. związana z dominującą rolą Kościoła, literatura tworzona przez duchowieństwo, początkowo w języku łacińskim. wpływy czeskie i niemi...

Klemens Janicki - Poezje wybrane - Księga żalów - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 4158

7. Klemens Janicki (Janicjusz), Poezje wybrane, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1975 - Tristium liber (Księga żalów). - księga żalów (Tristium liber) jest nawiązaniem do Tristiów Owidiusza - koncepcja poety łacińskiego w epoce renesansu: cały ...

Początki państwa polskiego w średniowiecznych kronikach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1253

4. Początki państwa polskiego w średniowiecznych kronikach a) „Kronika polska” Galla Anonima, ok. 1113 autor: cudzoziemski benedyktyn, przebywający czasowo na dworze księcia Bolesława Krzywo...

Twórczość apokryficzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1015

Apokryfy w średniowieczu i renesansie Termin „apokryf” oznaczał pierwotnie utwór, powstały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, który naśladował Pismo Święte i chiał uchodzić za autentyczną księgę Starego i Nowego Testamentu. Apókryphos z gr. - ukryty. Apokryfy nie wchodzą do kanonu Pisma Świętego...

Wątki hagiograficzne w piśmiennictwie polskiego średniowiecza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1526

Wątki hagiograficzne w piśmiennictwie polskiego średniowiecza HAGIOGRAFIA = UTWORY PIŚMIENNICZE TRAKTUJĄCE O ŚWIĘTYCH Pierwszy utwór hagiograficzny: Vita Antonii napisane przez św. Atanazego (IV w.) Bohaterem utworu hagiograficznego był świę...