Uniwersytet Warszawski - strona 211

Neoklasyczna teoria produkcji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Neoklasyczna teoria produkcji. Rozważaniom podlegać będzie produkcja dobra X, do którego wytwarzania używa się dwa rodzaje nakładów (czynników produkcji): kapitał (K) i pracę (L). Założenie stałych przychodów skali polega na proporcjonalnym zwiększaniu produkcji przy zwiększaniu nakładów, niezależ...

Notatki z ćwiczeń- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Notatki z ćwiczeń Teoria konsumenta dotyczy wyboru pomiędzy koszykami produktów. Koszyk to ilościowa kombinacja 2 produktów. Z każdym koszykiem związany jest poziom użyteczności. Oba produkty są dobrami pożądanymi (użyteczność krańcowa 0) i podmiot dąży do maksymalizacji użyteczności koszyka. Teo...

Notatki z wykładu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Notatki z wykładu Teorię konsumpcji zapoczątkował Gossen (1950). Wg niego funkcja użyteczności dwóch dóbr f(X,Y) układa się w kształt tzw. „wzgórza Gossena”. To znaczy dla pewnych x i y f(x,y) przyjmuje wartość maksymalną. Owo kombinację x i y nazywamy błogostanem. Punkty, w których f(X,Y) przyjmuj...

Równowaga ogólna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

Równowaga ogólna Efektywność w sensie Pareto Kryterium Pareto orzeka, że jeśli w dwóch alternatywnych sytuacjach dobrobyt ekonomiczny jednego (lub więcej) członka społeczności jest, przy zachowaniu poziomu dobrobytu pozostałych członków,...

Teoria aktywnego poszukiwania renty- opraowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

TEoria aktywnego poszukiwania renty Renta ekonomiczna jest to dodatkowa wypłata, jaką otrzymuje dany czynnik produkcji, ponad dochód transferowy konieczny do skłonienia go do świadczenia usług właśnie w tym zastosowaniu. Renta ekonomiczna: wszelka długookresowa płatność otrzymywana za użytkowanie ...

Negocjacje w biznesie- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Negocjacje
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

WYKŁAD 2 24.10.04 LITERATURA OBOWIĄZKOWA 1.pyt i odpow. Fisher, Ury, Patton przeczytać przykład dialogu negocjacyjnego: próba wynegocjowania nadpłaty czynszu. Ten przykład pokazuje strategiczne myślenie. Początek XXI w Dale Carnegie :prek...

Historia negocjacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Negocjacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Historia negocjacji-w 1911r. W ameryce Dale Carnegie stworzył kursy publicznego przemawiania,stworzył on szkoly prezencji przemawiania i marketingu. Przekonal się że słuchaczami jego kursów są głownie biznesmeni i dziennikarze. Któregoś roku ...

Definicje negocjacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Negocjacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Definicje negocjacji: „Celowa interakcja dwóch lub więcej jednostek społecznych, które próbują zdefiniować lub przedefiniować warunki swojej niezależności „ ( Walton & Mc Kersie 1965 ) „Alternatywy każdego gracza dotyczące wyboru ...

Negocjacje dystrybucyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Negocjacje
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

Negocjacje dystrybucyjne. Cechy negocjacji dystrybucyjnych: rywalizacyjnych pozycyjnych wygrany - przegrany określona i ograniczona wielkość dóbr, zyski stron są osiągane kosztem drugiej strony diametralnie sprzeczne interesy związek krótkoterminowy. Podstawowe strategie negocjacji dystrybuc...

Negocjacje integracyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Negocjacje
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1253

Negocjacje integracyjne. 1. Dlaczego trudno jest osiągnąć integracyjne rozwiązanie. 2. Proces negocjacji integracyjnych. warunki negocjacyjnego porozumienia strategie negocjacji integracyjnych zdefiniowanie problemu opracowanie alternatywnych rozwiązań ocena i wybór alternatyw podstawowe tak...