Równowaga ogólna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga ogólna- opracowanie - strona 1 Równowaga ogólna- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Równowaga ogólna
Efektywność w sensie Pareto
Kryterium Pareto orzeka, że jeśli w dwóch alternatywnych sytuacjach dobrobyt ekonomiczny jednego (lub więcej) członka społeczności jest, przy zachowaniu poziomu dobrobytu pozostałych członków, wyższy w jednej sytuacji niż w drugiej, to ta pierwsza sytuacja oznacza większy dobrobyt całego społeczeństwa.
Jednak kryterium Pareto nie pozwala wybrać pomiędzy dwiema sytuacjami, z których w jednej zyskuje osoba A a w drugiej zyskuje osoba B.
Każdy punkt na krzywej kontraktów jest optymalny w sensie Pareto.
Warunek optymalności w sensie Pareto orzeka, że gospodarka znajduje się w stanie optymalnym, jeśli krańcowe stopy technicznej substytucji czynników produkcji są równe w różnych zastosowaniach. Tzn. krzywa transformacji prezentuje sobą jednocześnie krzywą możliwości produkcyjnych. Końcowy warunkiem optymalności w sensie Pareto jest zrównanie się krańcowej stopy transformacji w produkcji dóbr z (powszechną) krańcową stopą substytucji, po której konsumenci wymieniają te dobra. Zachodzi to również gdy np. rząd poprzez subsydia zmienia proporcje cenowe.
Optimum Pareto: - krańcowe stopy substytucji zrównują się dla wszystkich konsumentów.
- krańcowe stopy technicznej substytucji pomiędzy czynnikami pracy są równe dla wszystkich gałęzi.
Wielkie kryterium jednoczesnej optymalności wymiany i produkcji ma postać: - krańcowa stopa transformacji jest równa krańcowym stopom substytucji dóbr (na wykresie, odpowiednie styczne są równoległe).
Wymiana (prostokąt Edgewortha)
Prostokąt Edgewortha opisuje strukturę gospodarki wymiennej, w której występuje dwóch konsumentów i dwa produkty.
Linia łącząca dwa rogi tego prostokąta, przebiega przez wszystkie punkty styczności krzywych obojętności tych dwóch podmiotów i nazywa się krzywą kontraktów. Jeśli podział nie leży na krzywej kontraktów, to można znaleźć podział lepszy dla obu konsumentów. W przeciwnym przypadku nowy podział będzie korzystny tylko dla jednego z nich.
Jądrem gospodarki nazywamy odcinek krzywej kontraktów, na której znajdują się punkty, do których może dojść w toku naturalnej wymiany. Jest on ograniczony krzywymi obojętności wychodzącymi z wierzchołków prostokąta.
Licytator jest tworem abstrakcyjnym służącym wytłumaczeniu zmian cen zachodzących w gospodarce rynku doskonałego. Licytator zbiera informacje dotyczące popytu i podaży a następnie wyznacza cenę równowagi.
Aby uzyskać równowagę w modelu Edgewortha należy przeprowadzić prostą z wierzchołka prostokąta, oddającą proporcje cenowe dóbr X i Y. Jeśli punkty styczności tej prostej z krzywymi obojętności podmiotów się nie pokrywają oznacza to, że istnieje nadwyżka popytu na jedno z dóbr i niedobór popytu na drugie dobro. Należy więc zmienić relację cen, aż do uzyskania punktu styczności krzywych obojętności. Punkt ten leży oczywiście w jądrze gospodarki.

(…)


A jest nieefektywną alokacją dóbr w sensie Pareto, jeśli w układzie współrzędnych możliwe jest alokacja znajdująca się nie niżej i nie na lewo od A, różna od A.
Założenia konkurencji doskonałej:
dobro jest homogeniczne - nie da się rozróżnić producenta, nie ma reklamy
podaż jest tak rozdrobniona, że żaden z producentów nie ma wpływu na ceny
popyt jest tak rozdrobniony, że żaden z konsumentów nie ma wpływu na ceny
nie ma barier wejścia i wyjścia, swobodny przepływ kapitału
doskonała informacja, cena jest nośnikiem informacji.
Edgeworth - matematyk Brytyjski, ok. 1870 skonstruował swoja teorię.
Pojęcia do zapamiętania:
efektywność w sensie Pareto
jądro gospodarki
krzywa kontraktów
licytator
punkt równowagi
krańcowa stopa technicznej substytucji
krzywa transformacji = krzywa możliwości produkcyjnych
Rozwój ekonomii następował wskutek negowania kolejnych założeń gospodarki rynkowej. Od 1875 zaczęto oznaczać produkty rolne znakami firmowymi. Obecnie dominującą formą rynku jest oligopol.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz