Uniwersytet Warszawski - strona 210

Realizacja kontraktu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

5. REALIZACJA KONTRAKTU. a) pozwolenie na wywóz towaru; b) przygotowanie towaru do wysyłki przez producenta (dokładne omówienie przy rozdziale kontrakt); c) odbiór towaru (patrz rozdział kontrakt); d) spedycja i transport towarów (m.in. organizacja aparatu spedycji międzynarodowej, proces spe...

Ryzyko kursu walutowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ryzyko kursowe - w związku z niekorzystnymi zmianami kursów walutowych może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Wystąpienie tego ryzyka...

Sposoby i instrumenty przywracania równowagi na tle teorii handlu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Sposoby i instrumenty przywracania równowagi na tle teorii handlu - neoklasycy szczególny nacisk kładą na mechanizm kursu walutowego, nie uwzględniali roli państwa, zmian dochodu, zatrudnienia i towarzyszących tym zmianom efektów mnożnikowych. Keynes wprowadził do literatury tzw dynamiczne ujęcie ró...

Stopa procentowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Stopa %: główny instrument polityki pieniężnej przez stope % kraj , władza monetarna wpływa lub stara się wpływac na poziom inflacji z reguły gdy mamy do czynienia z inflacja monetarną→stopy zwyżkują a, a gdy z dezinflacja : stopy % sa obniżane. Kapitał oczekiwany Cena nominalna akcji = koszt e...

Unia Europejska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Unia Europejska: Przyczyna powstania: → militarno-polityczne : ucywilizowanie Niemiec (silni w produkcji stali i węgla) . Powstała Europejska Wpólnota Węgla i Stali → wpłynięcie n a ograniczenie produkcji. → ZSRR : silny po wojnie, obawa pochodu żolnierzy radzieckich ze wschodu na zachód, obawa k...

Wytwarzanie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Korea - K Ghana - G Kakao - K Ryż - R Czynnik wytwórczy : praca 200 jednostek I.przypadek-różnica w kosztach wytwarzania: Wydajność: Kakao Ryż Ghana 10 20 Korea 40 10 W Korei na wyprodukowanie 1 jedn.kakao potrzeba 40 jedn. Pracy , W rezultacie : wykorzystanie czynnika wytwórczego : ...

Neoklasyczna teoria wyboru konsumenta- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Neoklasyczna teoria wyboru konsumenta. Krzywa Engela - odnosi ilość dóbr nabywanych przez konsumenta do jego dochodu. Model zachowań, z których są wyprowadzone zależności takie jak krzywa popytu czy krzywa Engiela składa się z trzech składników: rzeczy które konsument uważa za pożądane - przedmio...

Alokacja konsumpcji w czasie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1421

Alokacja konsumpcji w czasie Alokacja konsumpcji w czasie Podstawowe założenia teorii alokacji konsumpcji w czasie to: brak podziału przyszłości - istnieje tylko teraźniejszość (okres t) i przyszłość (okres t+1); jednostka nie jest zdolna zaangażować się w proces produkcji. zakładamy, że w okre...

Efekt dochodowy i substytucyjny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2786

Efekt dochodowy i substytucyjny Stały dochód wg Hicksa i Słuckiego Dla dobra normalnego wzrost dochodu przesuwa krzywą popytu w prawo. Dla dobra niższego rzędu przesuwa krzywą popytu w lewo. Zmniejszenie ceny Y przesuwa krzywą popytu na ...

Indywidualna podaż pracy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Indywidualna podaż pracy Indywidualna podaż pracy - próg aspiracji W przypadku wyboru między czasem wolnym a czasem pracy wybieramy tylko jedno - okazuje się bowiem, że ustaliwszy to jedno, drugie automatycznie stanowi resztę. Poświęcenie wypoczynku daje dochód, czyli zdolność nabywania dóbr konsu...