Uniwersytet Warszawski - strona 118

Resocjalizacja nieletnich - omówienie tematu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Resocjalizacja nieletnich Powinno się zacząć od definicji. Oto ona: resocjalizacja to "proces wtórnej socjalizacji (ponownego nabywania umiejętności pełnienia ról społecznych); ogół zabiegów pedagogicznych i terapeutycznych (psychokorekcyjnych) zmierzających do przywrócenia jednostkom społec...

Rola kuratora rodzinnego w resocjalizacji nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

ROLA KURATORA SĄDOWEGO W RESOCJALIZACJI NIELETNICH (CZYNNOŚCI KURATORA). 1. Kuratela sądowa: To metoda indywidualnych i społecznych oddziaływań wychowawczych w naturalnym środowisku pedagogicznym w celu doprowadzenia do jego poprawy i ukształtowania u podopiecznego prawidłowych cech charakteru. 2...

Społeczne inicjatywy na rzecz więźniów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

,SPOŁECZNE INICJATYWY NA RZECZ WIĘŻNIOW. RETRYBUTYWNE TEORIE KARY 1.OFIARA BRATERSKIEJ MIŁOŚCI 2.WIĘŻNIOWIE WIARY 3.POWINNOŚĆ KOŚCIOLA 4.INSTYTUCJONALIZACJA JAŁMUŻNY 5.ZESPOŁOWE FORMY POMOCY 6.JAŁMUŻNICZO-DUSZPASTERSKI MODEL POMOCY PROSPEKTYWNE TEORIE KA RY 1.CZAS REFORM 2.POCZĄTKI POMOCY POSTPEN...

Naczyniowe choroby OUN

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

Naczyniowe choroby OUN Patomechanizm: 2,5 % wagi ciała to mózg 15% krwi przepływa przez mózg/ minutę 20% energii ( związków energetycznych z krwi) zużywa mózg, u dzieci do 50% przepływ minutowy wynosi 58 ml/100g/ min,u dzieci 100ml/100g/min objawy pojawiają się gdy przepływ jest mniejszy niż...

Obwodowy układ nerwowy i objawy jego uszkodzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2821

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY I OBJAWY JEGO USZKODZENIA WIADOMOŚCI OGÓLNE Do obwodowego układu nerwowego należą: nerwy rdzeniowe wraz z ich korzeniami i gałęziami, sploty nerwów rdzeniowych, nerwy obwodowe, nerwy czaszkowe oraz zwoje związane z tymi nerwami. Nerw (nervus) jest to pęczek włókien nerwowyc...

Urazy czaszkowo-mózgowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1722

Choroby OUN i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej 2500-KF-PK-16   Urazy czaszkowo-mózgowe Epidemiologia Problem urazowości jako jednen z głównych problemów medycyny Główna przyczyna - wypadki komunikacyjne 60% wszystkiech urazów powstałych w w ypadkac...

Wady tętniczo-żylne mózgowia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

Wady tętniczo-żylne mózgowia Studium neuropsychologicznego i psychosocjalnego efektów zabiegu usunięcia oraz usprawnienia umiejętności poznawczych po procesie rekonwalescencji - są to abnormalne połączenia pomiędzy arteriami i żyłami w ...

Wodogłowie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2044

Wodogłowie Nazywamy tak poszerzenie układu komorowego mózgu,spowodowane zaburzeniem równowagi pomiędzy wytwarzaniem a wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Fizjologia krążenia płynu m - r : Wytwarzany w spoltach naczyniówkowych w komorach...

Choroby ośrodkowego układu nerwowego - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

WYKŁAD Choroby OUN Mózg: 2,5% wagi ciała 20-25% zużycia tlenu 15% rzutu minutowego serca Neurony (15-20 mld) stanowią jedne z najwyżej wyspecjalizowanych i zróżnicowanych morfologiczno - funkcjonalnie elementów organizmu żywego rozwijające się z nabłonka neuroektodermalnego. Przekazywanie syg...

Medycyna okresu rozwojowego - wykład 17.10.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Dombek
 • Medycyna Okresu Rozwojowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

Medycyna okresu rozwojowego 17.10 Ocena stopnia rozwoju Wysokość ciała Masa ciała Skład ciała i wskaźniki WHR BMI Obwody poszczególnych części ciała Normalizacja! Klasyczny rozkład badanej cechy w populacji - Zakres zmienności badanej cechy w populacji ogólnej przedstawiony jako przedział ...