Obwodowy układ nerwowy i objawy jego uszkodzenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obwodowy układ nerwowy i objawy jego uszkodzenia - strona 1 Obwodowy układ nerwowy i objawy jego uszkodzenia - strona 2 Obwodowy układ nerwowy i objawy jego uszkodzenia - strona 3

Fragment notatki:


OBWODOWY UKŁAD NERWOWY I OBJAWY JEGO USZKODZENIA WIADOMOŚCI OGÓLNE Do obwodowego układu nerwowego należą: nerwy rdzeniowe wraz z ich korzeniami i gałęziami, sploty nerwów rdzeniowych, nerwy obwodowe, nerwy czaszkowe oraz zwoje związane z tymi nerwami. Nerw (nervus) jest to pęczek włókien nerwowych wraz ze wszystkimi osłonkami (śródnerwie, onerwie, nanerwie). Nerw rdzeniowy (nervus spinalis) jest nerwem powstałym z połączenia korzenia przedniego (brzusznego) i tylnego (grzbietowego), łączących się z jedną stroną tego samego segmentu rdzenia kręgowego. Ma on około 1 cm długości i leży w obrębie otworu międzykręgowego. Każdy nerw rdzeniowy dzieli się na gałęzie: przednią, tylną i oponową, dodatkowo nerwy rdzeniowe C8 - L2-3 oddają gałąź łączącą białą. Do każdego nerwu rdzeniowego dochodzi gałąź łącząca szara. Z rdzenia kręgowego wychodzi zwykle 31 par nerwów rdzeniowych, wśród których wyróżniamy: 8 par nn. szyjnych, 12 par nn. piersiowych, 5 par nn. lędźwiowych, 5 par nn. krzyżowych oraz 1 parę nn. guzicznych. Gałęzie przednie nerwów rdzeniowych tworzą sploty nerwów rdzeniowych. Wyjątek stanowią gałęzie przednie nerwów rdzeniowych piersiowych, zwane nerwami międzyżebrowymi, które zachowały charakter nerwów obwodowych. Splot nerwów rdzeniowych (plexus nervorum spinalium) jest utworzony przez wymieszanie gałęzi przednich kilku kolejnych nerwów rdzeniowych po jednej stronie. Ze splotu nerwów rdzeniowych wychodzą nerwy obwodowe. Wyróżnia się 4 parzyste sploty nerwów rdzeniowych, są to: splot szyjny, splot ramienny, splot lędźwiowy i splot krzyżowy. Ryc. 1. Poziomy (uszkodzenia) układu nerwowego.
Podstawowe pojęcia kliniczne: neuropatia - oznacza zespół kliniczny powstały w wyniku zmian czynności i struktury nerwów (obwodowych i /lub czaszkowych) wywołanych czynnikami niezakaźnymi.
zapalenie nerwu (neuritis) - uszkodzenie nerwów pochodzenia bakteryjnego lub wirusowego (np. półpasiec, trąd).
neuralgia - ból występujący w obszarze unerwienia określonego nerwu lub jego gałęzi, bez innych objawów uszkodzenia nerwu (niedowład, zaburzenia czucia) będący następstwem mikrouszkodzenia nerwu.
sympatalgia (neuralgia wegetatywna) - ból piekący, rozlany nie reagujący na leki przeciw-bólowe, z towarzyszącymi objawami wegetatywnymi.
kauzalgia - uszkodzenie pnia dużego nerwu zawierającego włókna współczulne (n. pośrodkowy, n. kulszowy); bardzo silny ból sympatalgiczny i nasilone objawy wegetatywne. polineuropatia - zespół kliniczny, którego podstawową cechę stanowi jednoczesne upośledzenie funkcji wielu nerwów obwodowych.
Do podstawowych objawów klinicznych uszkodzenia nerwu obwodowego należy niedowład lub porażenie a następnie zanik mięśni unerwionych przez dany nerw. Jeśli nerw prowadzi komponentę czuciową zwykle objawy ruchowe wyprzedzane są przez dolegliwości czuciowe: parestezje, ból, przeczulicę na bodźce W przypadku nerwów bogatych we włókna autonomiczne, występują objawy wegetatywne: zaburzenia pocenia, zmiany zabarwienia skóry w obrębie pola unerwienia danego nerwu.

(…)

…, do których należą: n. biodrowo-podbrzuszny, n. biodrowo-pachwinowy, n. skórny boczny uda, n. udowy, n. zasłonowy, n. płciowo-udowy.
1. N. udowy (nervus femoralis) L3 - L5
Zakres unerwienia: ruchowo: m. lędźwiowy większy, m. biodrowy (m.in. zginają w stawie biodrowym)
(Ryc. 14) grupa przednia mięśni uda (m. krawiecki, m. czworogłowy uda, m. stawowy kolana)
czuciowo: przednia i przyśrodkowa powierzchnia uda
(Ryc. 19) przednio-przyśrodkowa powierzchnia podudzia
przyśrodkowy brzeg stopy, niekiedy aż do palucha
Objawy uszkodzenia: zaburzenia ruchowe
- osłabienie zginania w stawie biodrowym
- całkowite zniesienie prostowania w stawie kolanowym
- zniesienie odruchu kolanowego
- chodzenie i stanie jest znacznie utrudnione, zwłaszcza przy obciążeniu, gdyż wówczas nogi zginają się w stawach kolanowych, szczególnie trudne wchodzenie po schodach i wstawanie z krzesła. W pozycji leżącej na plecach chory nie podnosi wyprostowanej kończyny. Poprawę chodu przynosi zastosowanie szyny usztywniającej staw kolanowy.
zaburzenia czuciowe
- osłabienie czucia na obszarze unerwianym przez ten nerw, jednak obszar całkowitego zniesienia czucia jest znacznie mniejszy, a zwłaszcza węższy. Przyczyny porażenia:
zranienie
guzy miednicy
cukrzyca…
…. Największym nerwem wychodzącym z tego splotu jest n. kulszowy, który po oddaniu drobnych gałęzi dzieli się na n. piszczelowy i n. strzałkowy wspólny. 1. N. kulszowy (nervus ischiadicus) L4 - S2
Objawy uszkodzenia: zaburzenia ruchowe
- znacznie upośledzony obrót na zewnątrz w stawie biodrowym oraz zginanie w stawie kolanowym
- całkowicie zniesione są wszystkie ruchy stopy
- chodzenie jest bardzo utrudnione…
… są urazy. Na drugim miejscu wymienia się choroby ogólnoustrojowe, w tym przede wszystkim cukrzycę, a ponadto amyloidozę, niedoczynność tarczycy, choroby układowe. Ważnym czynnikiem wywołującym uszkodzenie nerwów obwodowych są również procesy zapalne (np. vasculitis) i autoimmunologiczne (np. zespół Guillain-Barre), a także czynniki toksyczne.
Badaniem diagnostycznym szczególnie przydatnym w neuropatiach…
… tworzą pęczek tylny (fasciculus posterior)
z części rzedniej pnia górnego i środkowego powstaje pęczek boczny (fasciculus lateralis)
część przednia pnia dolnego tworzy pęczek przyśrodkowy (fasciculus medialis)
Nerwy wychodzące ze splotu ramiennego można podzielić na krótkie i długie. Nerwy krótkie zaopatrują mięśnie obręczy kończyny górnej oraz niektóre mięśnie tułowia i szyi - odchodzą zarówno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz