Choroby ośrodkowego układu nerwowego

note /search

Naczyniowe choroby OUN

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

Naczyniowe choroby OUN Patomechanizm: 2,5 % wagi ciała to mózg 15% krwi przepływa przez mózg/ minutę 20% energii ( związków energetycznych z krwi) zużywa mózg, u dzieci do 50% przepływ minutowy wynosi 58 ml/100g/ min,u dzieci 100ml/100g/min objawy pojawiają się gdy przepływ jest mniejszy niż...

Obwodowy układ nerwowy i objawy jego uszkodzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3640

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY I OBJAWY JEGO USZKODZENIA WIADOMOŚCI OGÓLNE Do obwodowego układu nerwowego należą: nerwy rdzeniowe wraz z ich korzeniami i gałęziami, sploty nerwów rdzeniowych, nerwy obwodowe, nerwy czaszkowe oraz zwoje związane z tymi nerwami. Nerw (nervus) jest to pęczek włókien nerwowyc...

Urazy czaszkowo-mózgowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1953

Choroby OUN i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej 2500-KF-PK-16   Urazy czaszkowo-mózgowe Epidemiologia Problem urazowości jako jednen z głównych problemów medycyny Główna przyczyna - wypadki komunikacyjne 60% wszystkiech urazów powstałych w w ypadkac...

Wady tętniczo-żylne mózgowia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Wady tętniczo-żylne mózgowia Studium neuropsychologicznego i psychosocjalnego efektów zabiegu usunięcia oraz usprawnienia umiejętności poznawczych po procesie rekonwalescencji - są to abnormalne połączenia pomiędzy arteriami i żyłami w ...

Wodogłowie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2149

Wodogłowie Nazywamy tak poszerzenie układu komorowego mózgu,spowodowane zaburzeniem równowagi pomiędzy wytwarzaniem a wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Fizjologia krążenia płynu m - r : Wytwarzany w spoltach naczyniówkowych w komorach...

Choroby ośrodkowego układu nerwowego - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1568

WYKŁAD Choroby OUN Mózg: 2,5% wagi ciała 20-25% zużycia tlenu 15% rzutu minutowego serca Neurony (15-20 mld) stanowią jedne z najwyżej wyspecjalizowanych i zróżnicowanych morfologiczno - funkcjonalnie elementów organizmu żywego rozwijające się z nabłonka neuroektodermalnego. Przekazywanie syg...

Wady przedsionkowo-komorowe mózgu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Wady przedsionkowo-komorowe w mózgu - są to abnormalne połączenia pomiędzy arteriami i żyłam w mózgu ludzkim - najczęściej widocznymi obajwami są bóle głowy (pulsujące), napady padaczkowe, zaburzenia widzenia, progresywne poczucie słabości i ...

Wady tętniczo-żylne mózgowia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Wady tętniczo-żylne mózgowia - są to abnormalne połączenia pomiędzy arteriami i żyłami w mózgu ludzkim - najczęściej widocznymi obajwami są bóle głowy (pulsujące), napady padaczkowe, zaburzenia widzenia, progresywne poczucie słabości i utrata...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

Guzy OUN Guzem nazywamy każdą tkankę chorobową znajdującą się w jamie czaszki i powodującą przyrost masy wewnątrzczaszkowej Tkanka chorobowa to taka, która w normalnych warunkach nie znajduje się wewnąrzczaszkowo - krwiak to nie guz Podiał guzó...