Choroby ośrodkowego układu nerwowego - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Choroby ośrodkowego układu nerwowego - wykład - strona 1 Choroby ośrodkowego układu nerwowego - wykład - strona 2 Choroby ośrodkowego układu nerwowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD Choroby OUN Mózg: 2,5% wagi ciała
20-25% zużycia tlenu
15% rzutu minutowego serca
Neurony (15-20 mld) stanowią jedne z najwyżej wyspecjalizowanych i zróżnicowanych morfologiczno - funkcjonalnie elementów organizmu żywego rozwijające się z nabłonka neuroektodermalnego.
Przekazywanie sygnału: dendryty ciało komórki akson
Neuroprzekaźniki: Aminokwasowe
Pobudzające: kw. Glutaminowy
Hamujące: GABA
Aminowe:
Pobudzające: NA, DA, Ach
Hamujące: 5-HT (serotonina)
Peptydowe (neuromodulatory): neurotensyna cholecystokinina
wazopresyna angiotensyna
substancja P somatostatyna
endorfiny enkefaliny, VIP, ...
Układ cholinegriczny: Ch1-Ch4, Ch5-Ch6 Jądra podkorowe mózgu, ich aksony docierają do każdego miejsca w mózgu.
Zaburzenia: 1. metabolizmu, 2. neurotransmisji, 3. krążenia
Choroba Alzheimera Jest uwarunkowanym wiekiem postępującym stanem zwyrodnieniowym:
Spadek liczby neuronów (szczególnie cholinergicznych)
Pozakomórkowym gromadzeniem się płytek starczych Wewnąrzneuronalnym gromadzeniem się splotów neurowłókienkowych
Zanik nerwów cholinergicznych
Postępująca demencja
Choroba Alzheimera stanowi 60-65% demencji. Ma charakter polietiologiczny. Występuje w postaci spontanicznej lub rodzinnej, uwarunkowanej genetycznie.
Etiopatogeneza, czynniki ryzyka : Wiek: 60 lat - 1%
80 lat - 20%
90 lat - 33-50%
Płeć żeńska
Niski poziom wykształcenia
Występowanie u rodziców lub rodzeństwa
Uraz głowy
Zaawansowany wiek rodzącej (ponad 40 lat)
Podłoże genetyczne: 15 % mutacji w obrębie chromosomu 21 (gen odpowiadający za wytwarzanie białka β-amyloidowego - APP)
chromosomu 19 (geny odpowiadające za syntezę ApoE4)
chromosomu 1 i 14 (geny odpowiadające za syntezę preselin)
Białko preseliny: PS1 - 467 aminokwasów, PS2 - 448 aminokwasów
Najsilniejsza ekspresja preselin w komórkach Purkiniego i w hipokampie.
Mutacje genowe - w obrębie genu PS1 opisano 42 mutacje (kliniczne objawy w wieku 32-56 lat), w obrębie PS2 - 2 mutacje (kliniczne objawy w wieku 40-85 lat). Opisano je u Niemców Nadwołożańskich. Czynniki immunologiczno - zapalne:
25 % przypadków
teoria zakłada że w wyniku infekcji wirusowych powstają autoprzeciwciała niszczące neurony
Zatrucia egzogenne:
Zatrucia glinem
Zaburzenia homeostazy mózgowej żelaza
Stres oksydacyjny - uszkodzenie tkanki mózgowej związane z redukcją enzymatycznych i nieenzymatycznych wykładników bariery antyoksydacyjnej.


(…)

… w ch. Parkinsona, spadek poziomu DA do 20%)
mezolimbiczny (VTA)
mezokortykalny (kora mózgu) Częstość występowania choroby - 5%
Występowanie zespołu hipertoniczno - hipokinetycznego.
Objawy kliniczne:
akinezja (spowolnienie ruchu)
wzrost napięcia mięśniowego
drżenie spoczynkowe - nasilające się podczas ruchu
objawy wegetatywne: łzawienie, ślinotok, pocenie
Objawy parkinsonowskie mogą wystąpić w wyniku…
… ufosforylowane białko τ (tau) - efekt nadmiernej aktywacji kinaz bądź dezaktywacji fosfataz - nie wiadomo
ubikwityna (uczestniczy w procesach obronnych)
Rozwój zmian:
pojawienie się ziarnistego złogu w cytoplazmie neuronów
wzrost ilości materiału ziarnistego (w formie agregatów)
perikarion i wypustki wypełnione splotem
rozpad neuronu
NGF - nerve growth factor - czynnik wzrostu neuronów:
uwalnianie NGF…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz