Uniwersytet Warszawski - strona 105

Psychologia społeczna - kierunki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

pierwsze spotkanie (5.10.2011) psychologia społ. - bada reakcje między ludźmi, jak na siebie oddziałują oraz jak człowiek wpływa na środowisko materialne i jak otoczenie to wpływa na człowieka np. - wydajność pracowników - co ma na nią wpływ, zagospodarowanie (zabudowa) terenu 1. Miejsce psychol...

Psychologia społeczna - opracowanie zagdanień i definicji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945

Psychologia społeczna - bada reakcje między ludźmi,jak na siebie oddziałują oraz jak człowiek wpływa na środowisko materialne i jak otoczenie to wpływa na człowieka. Przykładem może być wydajność pracowników - co ma na nią wpływ, zagospodarowanie (zabudowa) terenu. 1. Miejsce psychologii społeczn...

Psychologia społeczna - metodologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Psychologia społeczna - bada reakcje między ludźmi,jak na siebie oddziałują oraz jak człowiek wpływa na środowisko materialne i jak otoczenie to wpływa na człowieka. Przykładem może być wydajność pracowników - co ma na nią wpływ, zagospodarowanie (zabudowa) terenu. 1. Miejsce psychologii społeczn...

Metodologia badań - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Psychologia społeczna -09.11.11 Metodologia badań-zmienna niezależna-X, zmienna zależna- Y, zmienna pośrednicząca-Z. Na relacje łączące obie zmienne jest schemat przyczynowo-skutkowy, Reakcja zakłóca osobowość uczestnika zdarzenia. Zmienna- właściwość która przyjmuje różne wartości. Operacjon...

cecha różnicująca psychologie społeczna i socjologię

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

23.11.11 Na ostatnich zajeciach zakończyliśmy elementy metodologii badań, związek z niedostatkami w nauczaniu , podstawowe zasady ogolnych metodologii badań, szczegółowe metody-eksperyment klasyczny, testy zastosowane przy eksperymencie, obserwacja, procedura ex post facto? Czym jest ankieta, ki...

Psychologia społeczna - mechanizmy obronne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA-26.10.11 Omawialiśmy na tamtych zajęciach Freuda. Kończąc na Głównych założeniach Freuda : podniesienie rangi nieswiadomości, dwa popędy, struktura osobowości, Góra Lodowa?,Mechanizmy obronne. Pytanie;jakie są zalety/w...

Subiektywne poznawanie świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Teza tematu: poznawanie świata jest subiektywne. Powiemy sobie że mamy 2 poziomy regulacji zachowań-poziom niższy, na którym mówimy, że zachowanie jest wyznaczane przez mechanizmy popędowo-emocjonalne. Poziom ten kształtowany jest w oparciu o doświadczenia, do których ma zastosowanie teoria uczen...

Koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1568

Zbiór materiału wg rozpiski do egzaminu z psycho Psychologiczne koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego Józef Kozielecki , obok Tadeusza Tomaszewskiego i Janusza Rejkowskiego należy współtwórców nurtu psychologii poznania , która zaczęła się rozwijać w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulec...

Psychologia - koncepcje oraz działania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

I filar - teorie decyzji - działania ryzykowne, wartości, prawdopodobieństwo subiektywne (Kozielecki uprawiał psychologię matematyczną dlatego wymienia to jako pierwsze) II filar - współczesna

Europa Ojczyzn - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1764

Europa Ojczyzn 1 , Koncepcja tzw. „Europy Ojczyzn” czyli związku samodzielnych państw narodziła się we Francji. Była ona pomysłem de Gaulle'a oraz jego odpowiedzią na wizje Roberta Schumana i Claude'a Monneta. Jego idea była zgodna z tradycją francuskiej polityki zagranicznej, w której to Francj...