Uniwersytet Warszawski - strona 104

Trójelementowa koncepcja państwa wg Georga Jellinka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3521

Trójelementowa koncepcja państwa wg Georga Jellinka Istnieją składniki konstytutywne organizacji państwowej i gdy występują na określonym etapie rozwoju, to wtedy można powiedzieć, że państwo jest organizacją polityczną społeczeństwa. Państwo to korporacja osiadłego ludu, wyposażona w bezpośrednią...

Typ państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1344

23. Dylematy wobec pojęcia typ państwa Typ - stosowany jako jednostka klasyfikacyjna ma ułatwić systematyzacje i opis naukowy Istnieje wiele definicji pojęcia typu państwa: pojęcie typu państwa informować powinno o tym, kto sprawuje w państwie kontrolę nad środkami produkcji i wyłania ośrodki władz...

Typy państw współczesnych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1323

Typy państw. Typ państwa wyznaczają: - podobne stosunki społeczno- ekonomiczne - podobne stosunki polityczne - podobny status publiczny ludzi W dziejach społeczeństwa wystąpiły następujące typy: 1. Państwo niewolnicze Charakteryzuje się występowaniem wielkiej własności właścicieli niewolników, ...

Typy państw- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

TYPY PAŃSTW Istnieje wiele definicji pojęcia typu państwa. Najważniejsze z nich to: mówiąca, że pojęcie typu państwa informować powinno o tym, kto sprawuje w państwie kontrolę nad środkami produkcji i wyłania ośrodki władzy politycznej; zbliżona do niej jest koncepcja W. Langa: typ jest to państw...

Umowa społeczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

12. Koncepcja umowy społecznej Hobbsa i Locke'a Hobbes - stan natury - człowiek egoista i egocentryk, antyspołeczny, obchodzi go władza i materializm, „homo homini lupus” „bellum omnium contra omnes” umowa między jednostkami na zasadzie „każdy z każdym” - człowiek egoista zrzeka się części swojej w...

Władza- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

56. Legitymizacja władzy politycznej sprowadza się to do prawowitości władzy, czyli uprawnienia rządzących do podejmowania wiążących decyzji przy równoczesnej aprobacie rządzonych. Wynika ona z akceptacji sposobu przejawiania się nadrzędności i podrzędności w sferze polityki oraz uznania autorytetu ...

Wojny współczesne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 119
Wyświetleń: 546

Temat nr 41 Wojny współczesne Współcześnie obok państwa w wojnie pojawiają się inne podmioty. Państwo traci monopol na wojnę. Udział w niej biorą prywatne instytucje, regionalni watażkowie. Cechy wojny współczesnej: Wojna długotrwała bez wyraźne...

Kultura piśmienna późnośredniowiecznej Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
 • Kultura piśmienna późnośredniowiecznej Europy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

- Kancelarie miejskie - Kancelarie sądów różnych instancji (księgi ziemskie krakowskie) - Kancelarie uniwersyteckie (Metryka uniwersytetu w Bazylei) Średniowieczna ars dictandi Dokument prywatny (późne średniowiecze) : NOTARIAT PUBLICZNY NOTY TYROŃSKIE: System stenograficznych znaków służący...

Roznorodnosc biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Tadeusz Trzmiel
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Tadeusz Trzmiel Instytut Biochemii Technicznej Politechnika Łódzka Różnorodność biologiczna Bioróżnorodność to rozmaitość form i struktur żywej materii, wynikająca z informacji genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmó...

Psychologia społeczna - definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260

SŁOWNIK agresja instrumentalna (instrumental aggresion): akt agresji służący osiągnięciu innego celu poza zadaniem bólu czy zranieniem [12]* agresja wroga (hostiie aggresion): akt agresji poprzedzony uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie [12] altruizm (altruism): każde dz...